Kontaktuppgifter

Forskar du kring teman relaterade till kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisning och fostran?

Kontakta oss! Vi samarbetar gärna med olika projekt och experter.