Kontaktuppgifter
Forskar du kring teman relaterade till kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisning och fostran?

Kontakta oss! Vi samarbetar gärna med olika projekt och experter.

KUPERA projekt, projektchef Marja Tamm, marja.tamm@helsinki.fi

KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt, projektplanerare Anita Jantunen, anita.jantunen@helsinki.fi

KUPERA:s materialprojekt, verksamhetsledare Marja Laine, Kulttuuri- ja uskontofoorumi Fokus ry, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi

Marja Tamm

projektchef, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet

projektledare för KUPERA: ”Det här projektet har skapats för att den finländska skolan ska vara lika bra för alla elever. För att varje elev ska uppleva att studiematerialen, utvärderingen av lärandet och vårt sätt att hantera frågor om kulturer, åskådningar och språk stöder lärandet, allmänbildningen och formandet av världsbilden. Det här är viktigt när man bygger dagens och framtidens lärande.”

marja.tamm@helsinki.fi, 050-3119 302

Arto Kallioniemi

ordförande för KUPERA:s utvärderingsgrupp

ansvarig forskare, KUPERA

professor i religionsdidaktik, prodekaus (internationalitet)

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

arto.j.kallioniemi@helsinki.fi

Risto Hotulainen

ansvarig forskare, KUPERA

biträdande professor, chef för Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet

Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet

risto.hotulainen@helsinki.fi

Marjaana Kavonius

universitetslektor

Marjaana är ansvarig lärare för webbkursen Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen och deltar i genomförandet av KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt.

marjaana.kavonius@helsinki.fi

Marja-Liisa Kieksi

projektsekreterare, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet

marja-liisa.kieksi@helsinki.fi