KUKAKI-podcast
KUKAKI-podcastissa keskustellaan kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoiseen opetukseen liittyvistä aiheista.

Jaksot ovat vapaasti kuunneltavissa alla olevista linkeistä.

Jaksot

KUKAKI-podcast, jakso 1: Koulu kaikille - kokemuksia ja koulumuistoja

Tässä jaksossa nuoret aikuiset Mina Khan ja Eyüp Yilmaz kertovat Salla-Maaria Suuriniemelle ja kuulijoille kokemuksiaan kouluyhteisöjen moninaisuudesta sekä jakavat omia koulumuistojaan. Jaksossa pohditaan sitä, millaiset asiat kouluyhteisössä luovat osallisuutta ja miten koulut entistä paremmin voisivat huomioida oppilaiden kulttuurisen, katsomuksellisen ja kielellisen moninaisuuden.

KUKAKI-podcast, jakso 2: Moninainen kouluyhteisö ja koulun johtaminen

Tässä jaksossa virka-apulaisrehtori Suaad Onniselkä, Helsingin normaalikoulujen johtava rehtori ja koulutusjohtamisen dosentti Tapio Lahtero ja Helsingin yliopiston uskonnondidaktiikan ja UNESCO professori, kasvatustieteellisen tiedekunnan varadekaani Arto Kallioniemi keskustelevat Anita Jantusen johdolla moninaisuudesta ja yhdenvertaisuudesta koulun johtamisen näkökulmasta. KUKAKI-podcast-sarja on osa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi -kurssia, joka on tuotettu Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEAn organisoimassa KUPERA-hankekokonaisuudessa, jota rahoittaa Opetushallitus. Podcast- jakson tesktivastine löytyy kurssialustalta osion 2.3 liitteenä.

KUKAKI-podcast, jakso 3: Monet kielet luokassa – monikielinen pedagogiikka ja monikielisyys

Tässä jaksossa opettaja ja väitöskirjatutkija Salla-Maaria Suuriniemi, luokanopettaja Tiina Kähärä sekä oman äidinkielenopettaja Elvira Mygänen keskustelevat monikielisyyden hyödyntämisestä ja tukemisesta koulussa erityisesti alaluokkien opettamisen näkökulmasta. Jaksossa keskustellaan siitä, millä tavoin ja miksi oppilaiden osaamat eri kielet tulisi olla keskeinen osa oppimista ja luokan toimintaa. Jakson vieraat ovat tehneet pitkän uran monikielisissä kouluissa, ja keskustelussa he tuovat esiin monia positiivisia näkökulmia koulun kielelliseen moninaisuuteen sekä kumoavat yleisimpiä pelkoja tai huolenaiheita monikieliseen oppimiseen ja eri kielten käyttöön liittyen. Podcast on osa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen koulu: yhteisöllisyys, opetus ja arviointi -kurssia. Podcast-jakson tekstivastine löytyy kurssialustalta.

KUKAKI-podcast, jakso 4: Kielitietoinen oppimisen tuki käytännön opetustyössä, opettajanäkökulmia

Tässä jaksossa projektisuunnittelija ja suomen opettaja Kaarina Karasti, valmistavan opetuksen opettaja ja kasvatusalan kehittämispuolen projektikoordinaattori Hannaleena Maarianvaara sekä laaja-alainen erityisopettaja Karoliina Holmström keskustelevat kielitietoisesta oppimisen tuesta. Podcast-jaksossa otetaan hyvin käytännönläheinen opettajanäkökulma aiheeseen ja nostetaan esiin opetusarjen haasteita, hyviä käytänteitä ja kehittämisideoita. Podcast-jakson tekstivastine löytyy kurssialustalta osion 4.1. liitteenä.