Material

KUPERA har tagit fram läromedel för språkmedveten undervisning som också ska stödja kultur- och åskådningsbaserad dialog i den grundläggande utbildningen.

Podcasten KUKAKI tar upp ämnen som rör kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning. Avsnitten är tillgängliga för alla på Soundcloud.

Videor som stöder kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning.

Tähtijengi är en läroboksserie i modersmål och litteratur för årskurs 1–6. Materialet tar särskild hänsyn till elever som har finska som andraspråk och till elever i förberedande undervisning. Tähtijengi-serien innehåller övningsböcker i finska för årskurs 1–2, 3–4 och 5–6. Materialet finns tillgängligt gratis på webbportalen Dialogikasvatus.fi (på finska) och i Biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).

Dialogin aakkoset (dialogens grunder) är ett pedagogiskt verktyg som ska stärka förmågan till dialog.

Dialogikasvatus.fi innehåller material och aktuell information som ska stärka förmågan till dialog.