Om DigiTala

Varför?

Muntlig språkfärdighet är en väsentlig del av den kommunikativa uppfattningen om språkkunskaper enligt grunderna för gymnasiets läroplan. I studentexamens språkprov saknas det ändå ett delprov för talande på grund av praktiska arrangemang och ekonomiska kostnader. Automatisk taligenkänning skulle möjliggöra automatisk bedömning av studerandes muntliga produktion på ett både kostnadseffektivt och pålitligt sätt. Automatisk bedömning fungerar vid sidan om bedömning gjord av en människa, och den effektiverar och standardiserar språkundervisning.

Vad?

Det första målet med forskningsprojektet är att utveckla ett digitalt verktyg för bedömning av muntlig språkfärdighet baserat på automatisk taligenkänning. Målspråken är svenska och finska som andra inhemska språk. När verktyget har lärt sig en tillräckligt kvalitativ bedömningsmodell från människor, lämpar det sig för självständig övning oberoende av tid och plats och för inlärare med många olika språkbakgrunder.

Till vem?

Målet med det digitala verktyget som utvecklas i projektet är att möjliggöra bedömning av muntlig språkfärdighet i stora och viktiga språkprov. Dessutom kan studerande med verktyget öva uttal och talproducering i ett främmande språk självständigt utanför skolan eller utan lärares handledning i språkundervisning. Läs mer:

Vem är vi?

Finlands Akademi finansierar forskningsprojektet 2019-2023. I forskningsgrupper finns det experter i språkundervisning, tal- och språkbehandling samt fonetik från Helsingfors universitet (bidragsnummer 322619), Aalto-universitetet (bidragsnummer 322625) och Jyväskylä universitet (bidragsnummer 322965). Besök Helsingfors universitets, Aalto-universitetets och Jyväskylä universitets websidor här. I början är målspråken i projektet svenska och finska som andra inhemska språk. Vi samarbetar bl.a. med Studentexamensnämnden och Utbildningsstyrelsen.

Bakgrund

I det första stadiet i DigiTala-forskningsprojekt (2015-2017) utvecklades en demo-version av automatisk bedömning av svenskt uttal med hjälp av taligenkänning. Projektet finansierades av Svenska folkskolans vänner.