Forskningsgrupp

Ta gärna kontakt om du har några frågor om projektet.

Du hittar en e-postadress till varje forskare här nedan.

Raili Hildén

Biträdande professor, i projektet 2019–2023

Jag verkar som ledare för konsortiet och är ansvarig för den pedagogiska och bedömningsteoretiska delen av projektet. Ytterligare upprätthåller jag kontakter till viktiga samarbetspartner som språklärarorganisationer, Utbildningsstyrelsen och Studentexamensnämnden. 

Expertis: språkpedagogik, språkundervisning, bedömning av språkkunskaper, lärarutbildning, lärarforsking, muntlig färdighet, jämdställdhet, elevautonomi

raili.hilden@helsinki.fi

Mikko Kurimo

Professor, i projektet 2019–2023

Jag forskar i maskininlärning i tal- och språkteknologi, såsom taligenkänning, syntes, sökning, översättning och bedömning av språkkunskaper. På DigiTala leder jag talteknologisk forskning och håller kontakt med andra relaterade projekt i min forskningsgrupp på Aalto universitet. Inom området för tal- och språkbehandling har Aaltos forskningsresultat utnyttjats omfattande via öppna verktyg och demoversioner, t.ex. Morfessor, VariKN TheanoLM, AaltoASR, DSPCon, WebCon, Finnish Parliament speech corpus och Lahjoita puhetta.

 

Expertis: taligenkänning, tal- och språkbehandling, språkteknologi, maskininlärning

mikko.kurimo@aalto.fi

Mikko Kuronen

Universitetslektor, docent, i projektet 2019–2023

I projektet undersöker jag talprov på L2-svenska ur fonetisk synvinkel och studerar vilka uttalsdrag som är relevanta vid bedömning av muntlig färdighet. Därtill arrangerar jag träning för lärare i bedömning av muntlig färdighet.

Expertis: svenska språket, fonetik, fonologi, bedömning av uttal, lyssnarvärderingar

mikko.j.kuronen@jyu.fi

Anna von Zansen

Post doc-forskare, i projektet 2019–2023

Mina arbetsuppgifter består av forskningsprojektets pedagogiska frågor. Jag jobbar med lärare och studerande när vi skapar och testar nya uppgiftstyper för bedömning av muntlig färdighet. Jag organiserar utbildning för bedömare och utvecklar våra bedömningskriterier.

Expertis: främmande språk, språkundervisning, bedömning av språkkunskaper, digitala språkprov, gymnasium

anna.vonzansen@helsinki.fi

Maria Kautonen

Universitetslektor, i projektet 2020–2021

Mitt fokus i projektet är i fonetiska analyser av L2-svenska, och jag studerar sambanden mellan uttalsdrag och CEFR-nivå i L2-svenska.

Expertis: svenska språket, bedömning, fonetik, fonologi, CEFR-nivåer, lyssnarvärderingar

maria.kautonen@uef.fi

Ari Huhta

Professor, i projektet 2020–2023

Jag forskar i bedömning som stödjer lärande (t.ex. diagnostisk och formativ bedömning), självbedömning och respons, bedömning av skrivande, datorbaserad bedömning samt hur man kan kombinera olika aspekter i bedömning av språkkunskaper. 

Expertis: 

ari.huhta@jyu.fi

Aku Rouhe

Doktorand

Min roll i detta projekt handlar om automatisk taligenkänning och dess genomdrivande. Jag förmedlar och kombinerar också information mellan det första och det nuvarande stadiet i DigiTala-projektet. 

Expertis: taligenkänning, automatisk bedömning av tal, modellering av tal

aku.rouhe@aalto.fi

Ragheb Al-Ghezi

Doktorand, i projektet 2019–2023

Min roll i projektet är att konstruera och tillämpa automatisk bedömning av andraspråkstal. Objekt för bedömning är andraspråkstalares uttal samt lexikala och grammatiska kunskaper. I forskandet använder jag ledande metoder i naturlig språkbehandling. 

Expertis: naturlig språkbehandling, automatisk taligenkänning, bedömning av andraspråk, CEFR-nivåer

ragheb.al-ghezi@aalto.fi

Ekaterina Voskoboinik

Doktorand, i projektet 2019–​​​​​​​2023

ekaterina.voskoboinik@aalto.fi

Heini Kallio

Projektforskare, i projektet 2021–2023

Jag forskar i de akustiska drag i L2-tal som kan användas för att förutsäga nivån av muntlig språkfärdighet.

Expertis: talvetenskap, akustisk analys, fonetik, L2 prosodi

heini.h.kallio@jyu.fi

Yaroslav Getman

Doktorand, i projektet 2020–2023

Mina arbetsuppgifter i projektet är relaterade till utvecklingen av automatisk taligenkänning och automatisk bedömning av språkkunskaper.

Expertis: automatisk taligenkänning, naturlig språkbehandling

yaroslav.getman@aalto.fi

 

Liisa Lotta Tarvainen-Li

Tekniskt biträde, i projektet 2023 

Mitt jobb är att delta i processen att samla data samt utvärderingar över det inspelade data. Ytterligare kommer jag att hjälpa med vetenskapliga artiklar och med att organisera seminarier.

Expertis: språkinlärning, språkundervisning, främmande språk 

liisa.l.tarvainen@helsinki.fi

Konsta Lehtovuori

Forskningsassistent, i projektet 2023

Jag kommer att arbeta som forskningsassistent i projektet under våren 2023. Mina arbetsuppgifter inkluderar analys av lärarenkäten med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Jag hjälper också med andra uppgifter i projektet.

Expertis: främmande språk, tyska språket, undervisning och inlärning

konsta.lehtovuori@helsinki.fi

Maikki Heijala

Forskningsassistent, i projektet 2022 och 2023 

Jag hjälper till med insamling, strukturering och redigering av material i projektet. Dessutom bistår jag i olika administrativa uppgifter. Jag var en del av programmeringsteamet som implementerade Moodles Digitala verktyg. 

Expertis: undervisning och inlärning, finska språket, datavetenskap