Digitalt stöd för övning och bedömning av andraspråkstal

DigiTala-forskningsprojekt (2019–2023) utvecklar ett digitalt verktyg för bedömning av muntlig språkfärdighet i stora och viktiga språktest såsom finska studentexamen. Med hjälp av verktyget kan studerande också öva uttal eller producera tal på det främmande eller andraspråket. Pilotversioner av verktyget kommer att göras för svenska och finska språket. Ny språkteknologi skapas och utnyttjas i projektet av experter i pedagogik, teknik och fonetik från Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Jyväskylä universitet.

Nyheter
Forskningsområden