Publikationer

Publikationer

Vetenskapliga uppsatser

 

DigiTala – Moodle-sovellus suullisen kielitaidon automaattiseen arviointiin [DigiTala – An online tool for automated assessment of oral language skills]. Von Zansen, A., & Kallio, H. (2024). AFinLA-teema, (17), 91-116. (28.5.2024)

Automatic Speaking Assessment of Spontaneous L2 Finnish and Swedish. Al-Ghezi, R., Voskoboinik, K., Getman, Y., von Zansen, A., Kallio, H., Kurimo, M., Huhta, A., & Hildén, R. (2023). Language Assessment Quarterly, 20(4-5), 421-444. (19.12.2023)

Augmentation, Oversampling and Curriculum Learning for Small Imbalanced Speech Data. Lun, S. (2023). Pro Gradu. (11.12.2023)

New data, benchmark and baseline for L2 speaking assessment for low-resource languages. Kurimo, M., Getman, Y., Voskoboinik, E., Al-Ghezi, R., Kallio, H., Kuronen, M., von Zansen, A., Hilden, R., Kronholm, S., Huhta, A., & Linden, K. (2023). Teoksessa Proceedings of 9th Workshop on Speech and Language Technology in Education (SLaTE), 166-170. (20.8.2023)

DigiTala – Miten automaattinen palaute voi tukea puhumisen harjoittelua? Von Zansen, A. (2023). Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(3). (10.5.2023)

How would Finnish and Swedish teachers use a tool developed for automated L2 speaking assessment? [Miten suomen ja ruotsin opettaja käyttäisivät puheen automaattiseen arviointiin kehitettyä työkalua?] Von Zansen, A., & Heijala, M. (2023). Teoksessa Mäkipää, T., Hilden, R., & Huhta, A. (toim.) Kielenoppimista tukeva arviointi – Assessment for supporting language learning. AFinLA-Teema 2023 / n:o 15. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA, 124–141. (17.4.2023)

Automatic Rating of Spontaneous Speech for Low-Resource Languages. Al-Ghezi, R., Getman, Y., Voskoboinik, E., Singh, M., & Kurimo, M. (2023). 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT), s. 339-345 6 Sivumäärä. (9.1.2023)

Ihmisarvioijien näkemyksiä suullisen kielitaidon automaattisesta arvioinnista, digitaalisesta arviointiprosessista sekä puhesuorituksista arvioitavista ulottuvuuksista [Human raters' perceptions of the automated assessment of oral language skills, the digital assessment process and the dimensions to be assessed from speaking performances]. Von Zansen, A., Kallio, H., Sneck, M. M., Kuronen, M., Huhta, A. & Hilden, R., 2 jouluk. (2022). AFinLAn vuosikirja 2022: Kieli, muutos ja yhteiskunta. Seppälä, T., Lesonen, S., Iikkanen, P. & D´hondt, S. (toim.). 1 toim. Jyväskylä: Suomen soveltavan kielitieteen yhdistys AFinLA ry, Vuosikerta 1. s. 370-394 25 Sivumäärä (Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen julkaisuja ; nro 79). (2.12.2022)

Lukiolaisten käsitykset ja heidän antamansa palaute suullisen kielitaidon automaattisesta arvioinnista. [Language learners’ perceptions and their feedback on automated assessment of oral language skills]. Von Zansen, A., Kautonen, M. & Hilden, R. (2022). Linguapeda 2021. Kantelinen, R., Kautonen, M. & Elgundi, Z. (toim.). Joensuu: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura, Vuosikerta 21. s. 176-205 30 Sivumäärä (Ainedidaktisia tutkimuksia; nro 21). (2.12.2022)

Developing Automated Feedback on Spoken Performance: Exploring the Functioning of Five Analytic Rating Scales Using Many-facet Rasch Measurement. Von Zansen, A. & Huhta, A., 1 jouluk. (2022). Diversity of Methods and Materials in Digital Human Sciences: Proceedings of the Digital Research Data and Human Sciences DRDHum Conference 2022, December 1-3, Jyväskylä, Finland. Jantunen, J. H., Kalja-Voima, J., Laukkarinen, M., Puupponen, A., Salonen, M., Saresma, T., Tarvainen, J. & Ylönen, S. (toim.). Jyväskylä: University of Jyväskylä, s. 211-229 19 Sivumäärä. (1.12.2022)

”It was cool and comfortable!” Akateemisten alkeistason S2-opiskelijoiden kokemuksia tietokoneella suoritettavasta puhumisen kokeesta[”It was cool and comfortable!” Academic L2 Finnish learners’ perceptions of a computer-based speaking test]. Von Zansen, A. (2022). Ainedidaktiikka ajassa: Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat. Routarinne, S., Heinonen, P., Kärki, T., Roiha, A., Rönkkö, M-L. & Korkeaniemi, A. (toim.). Rauma: Suomen Ainedidaktinen tutkimusseura. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, s. 72-90 19 Sivumäärä. (28.11.2022)

Automatic Assessment of Spoken Lexico-Grammatical Proficiency in L2 Finnish and SwedishAkiki, C. (2022). Pro gradu. (29.7.2022)

Creaky voice and utterance fluency measures in predicting fluency and oral proficiency of spontaneous L2 FinnishKallio, H., Suviranta, R., Kuronen, M. & von Zansen, A. (2022). Proceedings of Speech Prosody 2022. Baixas: ISCA - International Speech Communication Association , s. 777-781 4 Sivumäärä 158. (Speech prosody). (23.5.2022)

The prosody underlying spoken language proficiency : Cross-lingual investigation of non-native fluency and syllable prominence. Kallio, H. (2022). Väitöskirja. (9.2.2022)

End-to-End Low-Resource Automatic Speech Recognition for Second Language Learners. Getman, Y. (2021). Diplomityö. (27.9.2021)

Self-supervised end-to-end ASR for low resource L2 Swedish. Al-Ghezi, R., Getman, Y., Rouhe, A., Hildén, R. & Kurimo, M. (2021). in 22nd Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2021. Proceedings of the Annual Conference of the International Speech Communication Association, International Speech Communication Association, 1086-1090, Interspeech, Brno, Czech Republic. (30.8.2021)

Differences in acoustically determined sentence stress between native and L2 speakers of Finland Swedish. Kallio, H., Kuronen, M., & Kautonen, M. (2021). Working papers/Lund University, Department of Linguistics and Phonetics, 56. (4.6.2021)

Graph-based Syntactic Word Embeddings. Al-Ghezi, R. & Kurimo, M. (2020). Proceedings of the Graph-based Methods for Natural Language Processing (TextGraphs). (30.12.2020)

Automated Writing Support for Swedish Learners. Yaroslav, G. (2020). The Eighth Swedish Language Technology Conference (SLTC). (26.11.2020)

DigiTala research project: Automatic speech recognition in assessing L2 speaking. Kautonen, M. & von Zansen, A. (2020). Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 11(4). (10.6.2020)

 

Presentationer

 

Automated Assessment of Task Completion in Spontaneous Speech for Finnish and Finland Swedish Language Learners. Voskoboinik, E. (2023). Oral presentation at Natural Language Processing for Computer-Assisted Language Learning (NLP4CALL). Tórshavn, Faroe Islands.

Revising parameters for predicting L2 speech fluency and proficiency. Kallio, H. & Kuronen, M. (2023). Oral presentation at the International Congress of Phonetic Sciences ICPhS 2023, Prague, Czech Republic. 

The role of speech data in predicting fluency and proficiency assessments of L2 speech. Kallio, H. & Kuronen, M. (2023). Oral presentation at EALTA 2023: Sustainable Language Assessment: Improving Educational Opportunities at the Individual, Local, and Global level, Helsinki, Finland. 

The role of pause locations on perceived fluency and proficiency in L2 Finnish. Kallio, H., Koivusalo, L., & Kuronen, M. (2022). Presentation at the 4th International Symposium on Applied Phonetics ISAPh 2022, Lund, Sweden.

Creaky voice and utterance fluency measures in predicting perceived fluency and oral proficiency of spontaneous L2 Finnish. Kallio, H., Suviranta, R., Kuronen, M., & von Zansen, A. (2022). Poster presentation at the 11th International Conference on Speech Prosody: University of Lisbon, Portugal.

Topic modeling of spontaneous nonnative speech. Voskoboinik, E., Kallio, H., & von Zansen, A. (2022). Presentation at AFinLA Autumn Symposium 2022, University of Helsinki, Finland. 

DigiTala: Moodlesovellus suullisen kielitaidon automaattiseen arviointiin. von Zansen, A. & Kallio, H. (2022). Presentation at AFinLA Autumn Symposium 2022, University of Helsinki, Finland. 

Spontaanin puheen sujuvuus suomessa toisena kielenä. Koivusalo, L., Kallio, H., & Toivola, M. (2022). Presentation at AFinLA Autumn Symposium 2022, University of Helsinki, Finland.  

Developing an Automatic Speaking Assessment System for L2 Speech. Getman, Y., AlGhezi, R., Voskoboinik, E., Akiki, C., von Zansen, A., Hildén, R., Huhta, A.,Kallio, H., Kuronen, M., & Kurimo, M. (2022). Poster presentation at AI Day 2022, Aalto University, Espoo, Finland.

DigiTala – suullisen kielitaidon automaattinen arviointi kotimaisissa kielikonteksteissa. Kallio, H., von Zansen, A., AlGhezi, R., Voskoboinik, E., Getman, Y., Huhta, A., Kuronen, M., Kurimo, M., & Hildén, R. (2022). Oral presentation at Fonetiikan päivät 2022, Joensuu, Finland.

An Automatic Speaking Assessment System for Spontaneous L2 Speech in UnderResourced Languages. AlGhezi, R., Voskoboinik, E., Getman, Y., Akiki, C., von Zansen, A., Hildén, R., Huhta, A., Kallio, H., Kuronen, M., & Kurimo, M. (2022). Oral presentation at Fonetiikan päivät 2022, Joensuu, Finland.

Developing an Automatic Speaking Assessment System for L2 Speech. Getman, Y., AlGhezi, R., Voskoboinik, E., Akiki, C., von Zansen, A., Hildén, R., Huhta, A., Kallio, H., Kuronen, M., & Kurimo, M. (2022). Poster presentation at Fonetiikan päivät 2022, Joensuu, Finland.

Puheen sujuvuus suomessa toisena kielenä. Koivusalo, L., Kallio, H., & Toivola, M. (2022). Oral presentation at Fonetiikan päivät 2022, Joensuu, Finland. 

Developing Automated Feedback on Spoken Performance: Exploring the Functioning of Five Analytic Rating Scales Using Many-facet Rasch Measurement. Von Zansen, A. & Huhta, A. (2022). Oral presentation at DRDHum Conference 2022, Jyväskylä, Finland.

Automatic Rating of Spontaneous Speech for Low-Resource Languages. Al-Ghezi, R. (2023). Oral presentation at 2022 IEEE Spoken Language Technology Workshop (SLT). Doha, Qatar.

Differences in acoustically determined sentence stress between native and L2 speakers of Finland Swedish. Kallio, H, Kuronen, M., & Kautonen, M. (2021). Oral presentation at Fonetik 2021, University of Lund, Sweden (online conference). 

Digital support for training and assessing second language speakingHuhta, A., Hildén, R., Kuronen, M. & von Zansen, A. (2021). Conference presentation at the European Association of Language Testing and Assessment (EALTA).

Teknologia avuksi suullisen kielitaidon arviointiin. von Zansen, A., Kuronen, M., & Hildén, R. (2021). Conference presentation at Linguapeda 2021.

Taukojen ja puhunnosten määrän ja keston yhteys arvioihin suomenoppijoiden puheen sujuvuudesta ja taitotasosta. Kallio, H., Suviranta, R., Kuronen, M., & von Zansen, A. (2021). Oral presentation at AFinLA 50th Anniversary Symposium, Jyväskylä, Finland.

Automated writing support for Swedish learners. Getman, Y. (2021). Oral presentation at Swedish Language Technology Conference and NLP4CALL 2021. Online.

Self-supervised end-to-end ASR for low resource L2 Swedish. Al-Ghezi (2021). Conference presentation at 22nd Annual Conference of the International Speech Communication Association, INTERSPEECH 2021. Brno, Czech Republic.

Kielenoppijan prosodisen taitotason ennustaminen puheen akustisista piirteistä. Kallio, H. (2021). Oral presentation at Fonetiikan päivät 2021 (2020), Tampere University, Finland (online conference).

Graph-based syntactic word embeddings. Al-Ghezi, R. (2020). Oral presentation at TextGraphs 2020. Barcelona, Spain (online workshop)