Forskning

Undervisningen vid universitetet bygger på den senaste forskningen.

De molekylärbiovetenskapliga undervisnings- och forskningsämnena anknyter till viktiga och aktuella teman som hälsa, miljövård, hållbart utnyttjande av naturresurser och produktionen av bioenergi och livsmedel. Som studerande i molekylära biovetenskaper har du möjlighet att medverka i forskningsprojekt och försöka hitta lösningar på aktuella problem. 

Exempel på närliggande magisterprograms forskningsämnen

Läs mer om forskning.