Kontakt

Kontaktuppgifter finns på fakultetens sida för kontaktuppgifter.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Fakultetens nätsida med kontaktuppgifter.

Uppgifter om personalen, forskningsprofil och fokusområden finns på fakultetens nätsida forskning.

 

LEDAREN FÖR KANDIDATPROGRAMMET