Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Ledaren för magisterprogrammet
Led­nings­grup­pen för magisterprogrammet 2021–2024
Studentmedlemmar i ledningsgruppen 2021–2022
  • Meri Leppänen
  • Laura Yöntilä
Lä­ra­re och forskare

Du kan du bekanta dig med magisterprogrammets undervisningspersonal i Helsingfors universitetets forskningsportal: