Kontakt
Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Ledningsgrupp för magisterprogrammet 2021-2024

Ledaren för magisterprogrammet

Led­nings­grup­pen för magisterprogrammet

Meri Leppänen, studentmedlem 2021-2022
Laura Yöntilä, studentmedlem 2021-2022

Lä­ra­re och forskare

Du kan du bekanta dig med magisterprogrammets undervisningspersonal i Helsingfors universitetets forskningsportal: