Forskning

Särskilda styrkor:

Rötterna till det västerländska religiösa och ideella arvet
Den kristna idéhistoriens utveckling och innehåll
Religionen i Finland och dess närområden

Framtidsområden:

Religionen som en del av samhällets och kulturens byggstenar
Nya utmaningar för etiken och värdediskussionen
Religionen i Europa och globala religiösa utvecklingstrender