Karriär

Syftet med kandidatexamen är att ge goda färdigheter för magisterstudier i Finland och internationellt.

De flesta studenterna fortsätter med magisterexamen. De som har avlagt magisterexamen har goda förutsättningar att få jobb inom livsmedelsindustrin och inom forskning, utveckling, undervisning eller tillsyn. Läs mer på:

Se en video av planerares arbete (på finska)

Möjligheter som utbildningens språk erbjuder

Även om undervisningen i detta program ges i huvudsak på finska uppmuntrar vi dig att, i den mån det är möjligt, studera även på svenska och på främmande språk under din studietid. Flerspråkiga studier utvecklar dina språkkunskaper och ger dig bättre förutsättningar att jobba på svenska och andra språk inom ditt område efter att du har utexaminerats. Sammanlagt erbjuder de olika utbildningsprogrammen vid Helsingfors universitet årligen flera hundra kurser på svenska - hur många av dessa kurser du kan få in i din examen beror på ditt utbildningsprogram.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Den som har rätt att avlägga examen i kandidatprogrammet kan utan separat antagning fortsätta vid följande magisterprogram:

Läs mer om magisteroptioner från Instruktioner för studerande. Du kan också söka till andra magisterprogram vid Helsingfors universitet i en separat antagning, eller till magisterprogram vid andra universitet i Finland eller utomlands.

Alumnberättelse: ”Jag vill producera näringsrik mat som smakar gott och som främjar hållbar utveckling”

Zhong-qing Jiang växte upp provinsen Anhuin i östra Kina. Enligt kinesiska mått är han en småstadspojke: staden Anqing där han föddes har endast 6–7 miljoner invånare.

– Min släkt ville att jag skulle bli läkare och det var också min dröm att jag en dag skulle kunna rädda människoliv, berättar Jiang.

Han klarade dock inte av inträdesprovet till utbildningen i medicin och kom så lite av en slump in på livsmedelsvetenskaper. Jiang arbetar för en bättre framtid genom att undersöka och produktifiera bondbönor och favabönor.

– Jag vill gärna bidra till att vi börjar äta mera växtproteiner. Jag vill producera näringsrik mat som smakar gott och som främjar hållbar utveckling.

Jiang har lyckats utmärkt med att förverkliga sina mål. Han var med och grundade företaget Gold&Green och utvecklade produkten baljhavre tillsammans med Maija Itkonen, som kom på idén, och forskaren Reetta Kivelä.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.