Kemi och molekylära vetenskaper | Magisterprogram

Magisterprogrammet i kemi och molekylära vetenskaper

Inom magisterprogrammet för kemi och molekylära vetenskaper kan du skapa din egen studiegång genom att kombinera kurser i specialiseringsområden inom kemi. Du kan utföra en bred examen genom att välja studier från flera olika kurspaket eller fördjupa dig i ett specialiseringsområde. 

Magisterprogrammets specialiseringsområden innehåller t.ex.:

1) analytik, 2) syntetik, 3) radiokemi, 4) molekylforskning och 5) spektroskopi.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Engelska, Svenska
Tuition fee per year (only non-EU/EEA citizens) 15 000 EUR
Ansökningstid Nästa ansökan börjar i slutet av 2024.
Undervisningsspråket i programmet

Magisterprogrammet är flerspråkigt. Undervisningen ges på engelska. Man kan också genomföra kurser och lärdomsprov på finska eller svenska (om inte undervisningen förutsätter annat). I det flerspråkiga programmet är de studerande en del av ett internationellt student- och forskarsamfund.