Forskning

Forskningen inom ämnet är nationellt och internationellt erkänd och mångvetenskaplig.

Fokusområden inom forskningen är:

  • från råvara till livsmedel
  • matkvalitet och god nutrition

Läs mer om forskning.