Framtidens mest trendiga arbetsgivare

God mat och näring är en förutsättning för ett gott liv. Maten ska vara säker, näringsrik och god, och produktionen och konsumtionen måste vara hållbara. Ofta måste maten också vara lätt att tillreda och hålla länge. Livsmedelsvetenskap är ett mångvetenskapligt naturvetenskapligt vetenskapsområde som forskar i mat och näring genom att tillämpa kemi, fysik och biologi. Livsmedelsbranschen är en viktig arbetsgivare både i Finland och internationellt och erbjuder mångsidiga arbetsmöjligheter.

Kandidatexamen ger behörighet för studier i magisterprogrammen i livsmedelsvetenskaper, livsmedelsekonomi och konsumtion, human nutrition och matbeteende samt mikrobiologi och mikrobbioteknik.

Info box
Omfattning och planerad längd 180 studiepoäng, 3 år
Examensnivå Kandidat
Språk Finska
Ansökningstid Börjar: 15.03.2023 08:00 Slutar: 30.03.2023 15:00
Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden.

Beställ en presentation av Helsingfors universitet för ditt gymnasium

Vill du höra mer om hur det är att studera vid Helsingfors universitet direkt från våra studerande? Beställ en presentation så får du en skräddarsydd presentation av Helsingfors universitet och 1-2 av våra utbildningsprogram.