Kontakt

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Le­da­ren för kan­di­dat­pro­gram­met

UTBILDNINGSPLANERARE

Professorer och Biträdande professorer 

Universitetslektorer och universitetslärare

Teemu Kemppainen har ledighet under läsåret 2021-2022. Aleksi Karhula kommer att fungera som ersättare. 

Andra lärare under akademiskt år 2021-2022

Emeritus