Forskning

Avdelningen för geovetenskaper och geografi är en mångvetenskaplig enhet, där vi forskar i såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga frågor.

Du kan bekanta dig med undervisnings- och forskningspersonalen och forskningsgrupperna samt deras forskning i Databasen Tuhat och på avdelningens nätsidor (på engelska).  

Tyngdpunkter i forskning

Inom naturgeografi:
•    natursystem, deras funktion och förändring
•    forskning i global förändring, särskilt klimatförändringens miljöpåverkan
•    forskning i avrinningsområden, vattendragens fysikalisk-kemiska kvalitet och ekologiska tillstånd
•    spatial analytik och modellering inom forskning i natursystem

Inom samhällsgeografi:
•    förändring och differentiering av den sociala och fysiska stadsmiljön
•    regional- och stadsplaneringens praxisar och begrepp stadda i förvandling
•    regionalpolitik och geopolitik, inklusive förändringen av Finlands statliga regionstruktur
•    den politiska ekologin och förvaltningen av naturresurser
•    globalisering

Inom geoinformatik:
•    spatial dataanalys, nya informationskällor
•    utveckling av fjärranalysmetoder för miljöforskning, särskilt hyperspektrala fjärranalysmaterial och drönarapplikationer
•    tillämpning av geoinformatikmetoder inom miljö- och stadsforskning