Forskning
Avdelningen för geovetenskaper och geografi är en brett mångvetenskaplig enhet, där man, förutom i naturvetenskapliga frågor, även forskar i samhälleliga frågor.

Forskningen vid avdelningen berör processerna inom organisk och oorganisk natur och livets historia, forskning i och uppföljning av kretsgången hos befolkning, kultur, beboende, ekonomi och natur samt tillståndet av och förändringar i miljön, på alla tids- och regionskalor.

Avdelningen uppehåller också moderna laboratorier och nätverk av forskningsstationer. Dessutom stöder sig forskningen vid avdelningen på ett brett samarbete inom nationella och internationella forsknings- och observationsnätverk. Forskningen vid avdelningen utnyttjas t.ex. för letning av råvaror och vatten, region- och stadsplanering, hantering av miljöförändringar, uppföljning av klimatförändring på lång sikt, samt övervakning av underjordiska kärnvapenprov.

Databasen Tuhat innehåller information om forskningsgrupperna, forskarna och forskningsämnena vid avdelningen.

Läs mer om forskning i fakulteten (på engelska).

Tyngdpunkter i forskning

Inom naturgeografi:

 • forskning i global förändring, särskilt klimatförändringens miljöpåverkan
 • forskning i avrinningsområden, vattendragens fysikalisk-kemiska kvalitet och ekologiska tillstånd
 • natursystem, deras funktion och förändring
 • regional analytik och modellering inom forskning i natursystem

Inom planerings- och stadsgeografi:

 • förändring och differentiering av den sociala och fysiska stadsmiljön
 • regional- och stadsplaneringens praxisar och begrepp stadda i förvandling
 • regionalpolitik och geopolitik, inklusive förändringen av Finlands statliga regionstruktur
 • den politiska ekologin och förvaltningen av naturresurser
 • globalisering

Inom geoinformatik:

 • spatial dataanalys, nya informationskällor
 • utveckling av fjärranalysmetoder för miljöforskning, särskilt hyperspektrala fjärranalysmaterial och drönarapplikationer
 • tillämpning av geoinformatikmetoder inom miljö- och stadsforskning