Karriär

Kandidatexamen i fysikaliska vetenskaper är en naturvetenskaplig grundexamen.

De som börjar arbeta efter kandidatexamen har ofta goda kunskaper i programmering och jobbar oftast i den privata sektorn.

Studieinriktningen fysik förbereder studerandena för specialiseringsinriktningar i magistersskedet. De flesta fysiker som placerar sig i arbetslivet har genomfört magisterexamen, och en betydande del har också doktorerat. I många yrken (t.ex. meteorolog) krävs högre högskoleexamen, och i vissa (t.ex. forskare vid universitet, sjukhusfysiker) också påbyggnadsexamen (licentiat- eller doktorsexamen). Kandidatexamen i fysikaliska vetenskaper ger dig färdighet att fortsätta med magistersstudier vid universitet i Finland och i utlandet.

  Karriärservicen

  Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

  Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

  Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

  Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

  Arbetslivet

  I arbetslivet kan fysiker arbeta med mångsidiga uppgifter. Fysiker arbetar både i den privata sektorn, t.ex. i industrin (särskilt teknologiföretag) och konsultbyråer, och vid universitet och forskningsinstitut (t.ex. Meteorologiska institutet, VTT, CERN och andra internationella partikel- och kärnenergiforskningsinstitut, ESA och NASA) i Finland och utomlands. Uppgifterna består av forskning, produktutveckling och andra expertuppgifter, och i arbetsbeskrivningen ingår vanligtvis uppgifter som kräver naturvetenskaplig expertis och förmåga till självständigt arbete. Man kan planera sin karriär redan i kandidatskedet, eftersom varje studieinriktning innehåller kurspaket ur flera studieinriktningar eller kandidatprogram.

  Tvåspråkig examen

  En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands.

  Helsingfors universitets alumner

  Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

  Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

  Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

  Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.