Karriär

Kandidatexamen i fysikaliska vetenskaper är en naturvetenskaplig grundexamen.

De som börjar arbeta efter kandidatexamen har ofta goda kunskaper i programmering och jobbar oftast i den privata sektorn.

Studieinriktningen fysik förbereder studerandena för specialiseringsinriktningar i magistersskedet. De flesta fysiker som placerar sig i arbetslivet har genomfört magisterexamen, och en betydande del har också doktorerat. I många yrken (t.ex. meteorolog) krävs högre högskoleexamen, och i vissa (t.ex. forskare vid universitet, sjukhusfysiker) också påbyggnadsexamen (licentiat- eller doktorsexamen). Kandidatexamen i fysikaliska vetenskaper ger dig färdighet att fortsätta med magistersstudier vid universitet i Finland och i utlandet.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Kandidatexamen i fysikaliska vetenskaper leder ofta vidare till föjande masterprogram :

Arbetslivet

I arbetslivet kan fysiker arbeta med mångsidiga uppgifter. Fysiker arbetar både i den privata sektorn, t.ex. i industrin (särskilt teknologiföretag) och konsultbyråer, och vid universitet och forskningsinstitut (t.ex. Meteorologiska institutet, VTT, CERN och andra internationella partikel- och kärnenergiforskningsinstitut, ESA och NASA) i Finland och utomlands. Uppgifterna består av forskning, produktutveckling och andra expertuppgifter, och i arbetsbeskrivningen ingår vanligtvis uppgifter som kräver naturvetenskaplig expertis och förmåga till självständigt arbete. Man kan planera sin karriär redan i kandidatskedet, eftersom varje studieinriktning innehåller kurspaket ur flera studieinriktningar eller kandidatprogram.

Alumnberättelse: Aapo Malkamäki utvecklar linser för smarta glasögon

– Ända sedan högstadiet har jag fascinerats av hur fysiken förklarar världen, vilka lagbundenheter det finns i naturen och hur denna värld fungerar. Nyfikenheten har drivit mig allt djupare in i fysiken, säger Aapo Malkamäki.

Malkamäki tog sin magisterexamen från Helsingfors universitet år 2018 med huvudämnet teoretisk fysik. Nu arbetar Malkamäki på det finländska företaget Dispelix Oy, där han utvecklar linser för smarta glasögon.

– Jag gillar mitt arbete. Jag kan utnyttja mina kunskaper i fysik och programmering. Jag får återigen fundera på hur världen fungerar och hur optiken fungerar. Det är också fint att få vara med om att utveckla nya uppfinningar och skaffa patent på dem.

Alumnberättelse: Anniina Valtonen arbetar som tv-meteorolog

Anniina Valtonen har studerat meteorologi – läran om atmosfären – vid Helsingfors universitet. Hon arbetar som tv-meteorolog i Rundradions program Ylen Aamu-tv och halv nians nyheter. Att berätta om vädret är bara en del av jobbet för en tv-meterorolog. Den andra delen handlar om att förbereda väderleksprognosen och väderkartorna före sändningen.

”Om prognosen till exempel säger att ett lågtryck kommer till Finland och rör sig upp mot Jyväskylä, och att det sedan i verkligheten stannar hundra kilometer längre söderut, är prognosen meteorologiskt sett ganska lyckad, eftersom avvikelsen är liten.”

De som bor i Jyväskylä kan ändå vara av annan åsikt. Det kan emellanåt leda till att Valtonen får skarp respons efter en sändning.

”En väderleksprognos är en prognos, inte ett löfte. Man måste kunna fatta beslut och presentera dem i offentligheten samtidigt som man själv vet att allt är osäkert. Det kräver karaktär.”

Tvåspråkig examen

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.