Forskning
Forskningsgruppernas forskningsområden syns också i grundundervisningen.