Karriär

Kandidatprogrammet i finskugriska och nordiska språk och litteraturer i kombination med fördjupade studier inom ett av magisterprogrammen förbereder dig bland annat för många olika slags arbetsuppgifter inom utbildning på olika stadier.

Om du siktar på en karriär som lärare i modersmål måste du studera både ett av de inhemska språken (svenska/finska) och litteratur i din kandidatexamen. De pedagogiska studierna för ämneslärare avlägger du däremot inte förrän i magisterskedet. Läs mer om vad som krävs för ämneslärarbehörighet här.

Studier i finskugriska och nordiska språk och litteraturer ger dig också färdigheter att arbeta med

 • kommunikation
 • inom förlagsbranschen
 • på bibliotek
 • som forskare
 • inom kulturbranschen
 • Också inom förvaltningen behövs allt fler personer med språk- och kulturkompetens som kan arbeta med planering och koordineringsuppdrag både i Finland och utomlands.

Du kan bekanta dig med alumner från finskugriska och nordiska språk och litteraturer och deras karriärbanor på sajten 375 humanister och i tjänsten Töissä.fi.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

 • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
 • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
 • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
 • distribuerar universitetets praktikstöd och
 • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Fortsatta studiemöjligheter

Efter slutförd kandidatexamen kan du (med vissa begränsningar) fortsätta dina studier inom följande magisterprogram:

Du kan även söka till andra magisterprogram, till exempel till Magisterprogrammet i översättning och tolkning eller det engelskspråkiga språkvetenskapliga magisterprogrammet

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.