Översättning och tolkning | Magisterprogram

programmet ger dig den breda kompetensbas som behövs i översättar- och tolkyrket

Magisterprogrammet i översättning och tolkning vid Helsingfors universitet ger dig den breda kompetensbas som behövs i översättar- och tolkyrket, inom interkulturell kommunikation och översättningsteknologi. Magisterprogrammet har tre studieinriktningar: översättnings- och tolkningskommunikation (A), översättningsteknologi (B) och rättstolkning (C). Språken inom programmet är huvudsakligen finska, därutöver engelska, franska, japanska, ryska, spanska, svenska och tyska.

Info box
Omfattning och planerad längd 120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå Magister
Språk Finska, Svenska
Ansökningstid Börjar: 11.03.2025 08.00 Slutar: 25.03.2025 15.00
Undervisningsspråket i programmet

Kurserna inom programmet ges främst på finska, men på kurser med ett visst språkpar kan språkparets andra språk vara undervisningsspråk.