Biologiska forskningsstationer

Vid sidan av föreläsningar och laboratoriekurser omfattar studierna även fältkurser samt arbets- och forskningspraktik som gör studenten förtrogen med organismer, deras livsmiljöer och forskningen om dem.
Helsingfors universitet har fältstationer i Kilpisjärvi, Lammi och Tvärminne samt i Taita, Kenya.
Kilpisjärvi biologiska station

Kilpisjärvi biologiska station grundades 1964 för naturvetenskaplig forskning och undervisning. Stationen ligger i Enontekis kommun.

Naturen i Lapska armens högfjäll utgör en unik miljö för mångsidig forskning, och stationen erbjuder olika tjänster i form av bland annat laboratorielokaler och fortskaffningsmedel.

Centralt i forskningen är långtidsuppföljningar av miljöns tillstånd, av vilka den äldsta – en uppföljning av variationer i sorkpopulationen – inleddes redan 1946. Vidare bedrivs fågel- och vegetationsuppföljningar och, som en allt viktigare verksamhet, projekt med anknytning till klimatförändringen.

På stationen ordnas årligen många kurser, seminarier och möten. Kurserna är huvudsakligen magisterkurser.

 

 

Lammi biologiska station

Lammi biologiska station ligger i Egentliga Tavastland. Stationen grundades 1953 på Lampis kyrkoherdes gamla prästgårdsmarker.  Stationen omges av Tavastlands lummiga skogar, sjön Pääjärvi som hör till Finlands djupaste sjöar samt traditionella åkerlandskap. Allt detta erbjuder nästan oändliga möjligheter till olika experiment och forskningsarrangemang. I mer än ett halvt sekel har universitetet ordnat fältkurser i biologi och närliggande vetenskaper och bedrivit miljöforskning på stationen.

På Lammi biologiska station ordnas en fältkurs för första årets biologistuderande. På stationen kan studenter också utföra kandidatstadiets forskningspraktik som en del av en forskningsgrupp. Även magisterstuderande kan utföra forskningspraktik och skriva sin magisteravhandling som en del av en forskningsgrupp som arbetar vid stationen.

 

Tvärminne zoologiska station

Tvärminne zoologiska station (TZS) är en marin station belägen vid Finska vikens mynning i Östersjön. Stationen är ett centrum för högklassig biologisk forskning av olika slag och tillhandahåller lokaler för fältkurser och seminarier.

Kurserna och forskningen fokuserar på marina teman.

Fältkursen för studenter som avlägger examen på svenska ordnas vid stationen på sommaren i slutet av det första studieåret. På stationen kan studenter också utföra arbets- eller forskningspraktik som hör till kandidatstudierna. Magisterstuderande kan utföra forskningspraktik och skriva sin magisteravhandling som en del av en forskningsgrupp som arbetar vid stationen.

Taita forskningsstation, Kenya

Helsingfors universitet grundade 2011 en forskningsstation i distriktet Taita i Kenya. Området ligger 150 kilometer från kusten och ca 400 kilometer från Nairobi.

Taitabergen är kända för sina många endemiska växt- och djurarter och för sin rika biologiska mångfald. Området lämpar sig för forskning om återkopplingarna och interaktionen mellan klimatet och jordens markyta samt för landsbygdsforskning, biodiversitetsforskning och lantbruksforskning.

På Taita forskningsstation ordnas fältkurser inom magisterprogrammet i botanik och magisterprogrammet i ekologi och evolutionsbiologi.

Lue lisää Taitan tutkimusasemasta