Forskning
Helsingfors universitet har många internationellt kända forskningsgrupper inom de vetenskapsområden som ingår i kandidatprogrammet i biologi.