Träffa programmets lärare och forskare

Nedan kan du bekanta dig med de personer som undervisar och planerar programmet. Mera information om lärarnas forskning och publikationer hittar du via man länkarna.

Om du har frågor angående ansökan, inträdeskrav eller ansökans bilagor, ta kontakt med ansökningsrådgivningen.

Om du är studerande vid Hesings universitet och har frågor om dina biologistudier kan du kontakta studentservicen i Vik.

Utbildningsprogrammets ledningsgrupp
Utbildningsprogrammets ledare
Ledningsgruppens medlemmar
Lä­ra­re och forskare
Svenskspråkig undervisning
Botanik
Ekologi och evolutionsbiologi
Fysiologi och neurovetenskap
Genetik
Mikrobiologi