Ämneslärare i biologi – en möjlighet för dig?

Ämneslärarutbildningen ger dig en bred lärarbehörighet som ämneslärare i grundskolan, gymnasiet och andra läroanstalter. I de pedagogiska studierna för lärare inriktar sig studenterna på antingen undervisning i den grundläggande utbildningen, gymnasiet eller uppgifter inom vuxenundervisning.

Från kandidatprogrammet i biologi är det möjligt att söka till ämneslärarutbildningen. I regel lämnas ansökningarna till ämneslärarutbildningen under våren på det första studieåret. Pedagogiska studier för lärare (60 sp) ordnas på både finska och svenska. I ämneslärarutbildningen kan du inrikta dig på den grundläggande utbildningen och gymnasiet eller på vuxenutbildning.

Examensstrukturen för ämneslärare i biologi skiljer sig något från den allmänna examensstrukturen för kandidatprogrammet i biologi, eftersom studenterna som valts till ämneslärarutbildningen genomför 60 studiepoäng i ett andra undervisningsämne som valfria studier. Studierna i ett andra undervisningsämne genomförs i allmänhet under ett läsår. För en biologistudent är det andra undervisningsämnet vanligtvis geografi, men det kan också vara till exempel kemi, fysik eller matematik.Studierna i undervisningsämnena (biologi och ett annat undervisningsämne, t.ex. geografi) ska ingå i kandidatexamen, men ämneslärarbehörighet får man först när magisterexamen och de pedagogiska studierna för lärare (60 sp) är slutförda.