Karriär

De som utexamineras från kandidatprogrammet i biologi uppmuntras att söka sig ut i arbetslivet.

De utexaminerade har följande karriärmöjligheter:

  • assistent i en forskningsgrupp, både grundforskning och tillämpad forskning (universitet, myndigheter, forskningsinstitut)
  • assistent, expert eller naturkartläggare i uppgifter som ansluter till miljö- och naturskydd (myndigheter, företag, forskningsinstitut)
  • kommunikation (tidningar, tidskrifter och andra medier)
  • magisterstuderande i ett magisterprogram (se Fortsatta studiemöjligheter).
Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Vidare till ett magisterprogram

Studerande som antas till biologiprogrammet har också rätt att studera för en tvåårig magisterexamen. Masterprogrammet väljs i slutet av kandidatexamen.

Vissa magisterprogram kräver separat anmälning och kan ha vissa förutsättningar.

Beroende på vilka studier som slutförts har studerande som avlägger kandidatexamen i biologi möjlighet att fortsätta sina studier i de magisterprogram som anges nedan.

Ämneslärare i biologi

Från kandidatprogrammet i biologi är det möjligt att söka till ämneslärarutbildningen.

För att bli ämneslärare i biologi måste man ha avlagt studier i biologi och ett annat undervisningsämne, pedagogiska studier för lärare och magisterexamen. För biologistudenter är det annat ämnet vanligtvis geografi, men det kan också vara kemi, fysik eller matematik.

Pedagogiska studierna kan avläggas på finska eller svenska och kan inriktas på antingen grundläggande och gymnasial utbildning eller vuxenutbildning.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands.

Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitets via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.

Integrering i arbetslivet

Utforska de olika karriärmöjligheterna på följande sidor: