Samarbete mellan utbildningsinstitutioner
Lärarutbildningen omfattar undervisningspraktik. Praktik i finskspråkiga studier anordnas vid Vik Normalskola och Helsingfors Normalceum samt i fältdaghem, skolor och andra läroanstalter. Inom svenskspråkiga studier organiseras undervisningspraktik i partnerskolor.
Partnerskolor och partnerdaghem

Kenttäkouluverkostoon kuuluu noin sata pääkaupunkiseudun päiväkotia, koulua ja oppilaitosta. Verkostoa koordinoidaan yhteistyössä kuntien sosiaali- ja opetustoimien kanssa. Yhteistyö perustuu yhteistyösopimuksiin. Kenttäkouluverkoston tärkein tehtävä on mahdollistaa opetusharjoittelujen laadukas onnistuminen osana opettajankoulutusta. Kenttäkouluverkoston ohjaavat opettajat saavat koulutuksen ohjaustyöhön.