Vanhat Norssit

Vanhat Norssit ry är alumnföreningen vid Normallyceum i Helsingfors.

Vanhat Norssit ry är en alumnförening vid Normallyceum i Helsingfors.

Föreningen fyller sitt syfte genom att årligen i tätt samarbete med skolan organisera Norssin päivä-dagen, andra fester och dela ut stipendier. Dessutom stöder föreningen skolans och elevernas verksamhet i olika projekt. Den utser också årligen Vuoden Norssi, en alumn som får studentmössa i skolan på Norssin päivä-dagen.

Varje före detta elev i skolan har rätt att som medlem delta i föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften som fastställs på årsmötet eller en större frivillig understödsavgift. För närvarande är medlemsavgiften 30 euro och för studenter är den 15 euro. De som betalat medlemsavgiften får bland annat läsrätt till den elektroniska versionen av tidskriften Veikko alltid när ett nytt nummer kommer ut.

Välkommen till föreningen Vanhat Norssit ry:s hemsida!