Vanhat Norssit
Vanhat Norssit ry är alumnföreningen vid Normallyceum i Helsingfors.

Föreningen uppfyller sitt syfte genom att varje år tillsammans med skolan arrangera Norsens dag och andra fester samt dela ut stipendium. Dessutom stöder föreningen skolans och dess elevers verksamhet inom olika projekt. Föreningen väljer även varje år Årets Norsenelev, som får sin mössa i skolan på Norsens dag.

Varje tidigare elev i skolan har rätt att som medlem delta i föreningens verksamhet genom att betala medlemsavgiften som fastställs av årsmötet eller en större frivillig stödavgift. Medlemsavgiften är för tillfället 30 euro, 15 euro för studerande. För medlemsavgiften får man bl.a. rätt att läsa den elektroniska upplagan av tidningen Veikko.

Välkommen till webbplatsen för Vanhat Norssit ry!