Föräldraföreningen

Föräldraföreningen Helsingin normaalilyseon vanhempainyhdistys (ry) främjar samarbetet mellan hem och skola och är med och skapar en positiv lärande- och uppväxtmiljö. Vi vill stödja en balanserad övergripande utveckling av ungdomar och uppmuntra studerandena till gott kamratskap, skolprestationer och arbetsro.

Föreningens verksamhetsformer är bland annat att ordna föreläsningar och diskussionskvällar om studie- och fostringsfrågor, att låta tillverka profilprodukter, att stödja skolans, klassernas, hobbyklubbernas och skolbibliotekets verksamhet samt att belöna eleverna för god kamratanda med stipendier.

Föräldrar och vårdnadshavare till elever och studerande i grundskolan och gymnasiet vid Normallyceum i Helsingfors kan bli medlemmar i föräldraföreningen. Detta sker genom att betala en medlemsavgift på 40 € till kontot FI41 1014 3000 2407 76 (Nordea). Medlemsavgiften betalas för tre år och den omfattar familjens vårdnadshavare. I meddelandefältet skrivs vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas namn samt elevens namn och klass. Inkomsterna används för att uppnå föreningens mål. Du kan komma med att organisera vår verksamhet genom att delta i föreningens möten och/eller genom att kontakta oss via e-post (norssinvanhemmat@gmail.com). Vi tar gärna emot nya medlemmar!