Normallyceets historia

Normallyceets historia, kort lärokurs

Starten för Normallyceum i Helsingfors kan anses vara de finskspråkiga klasserna som grundade vid det svenska normallyceet hösten 1867. Dessa finskspråkiga klasser beordrades läggas ner år 1871 klass för klass med början från den nedersta klassen av språkpolitiska skäl. Samma år inledde dock privata Helsingin Suomalainen Alkeisopisto sin verksamhet och blev en direkt fortsättning på den nedlagda finskspråkiga avdelningen, eftersom klasserna var de samma.

Hösten 1878 stod ett skolhus klart för Helsingin Suomalainen Alkeisopisto på adressen Bangatan 2 (idag Bangatan 6A).

År 1873 grundades ett finskspråkigt normallyceum i Tavastehus. År 1887 blev denna skola ett vanligt lyceum. Helsingin Suomalainen Alkeisopiso inlöstes för statens räkning och blev en normalskola som fick namnet Helsingin Suomalainen Normaalilysee.

Namnet ändrades till Helsingin Suomalainen Normaalilyseo 1915, till Helsingin Normaalilyseo 1950 och till Helsingin I normaalikoulu 1974. Med ett beslut av Helsingfors universitets rektor återfick skolan den 1 januari 1995 namnet Helsingin normaalilyseo.

Skolan fanns på adressen Bangatan 2 från 1887 till 1905, tills det nya skolhuset stod klart på adressen Bangatan 4 (idag Bangatan 6B).

”Ritningarna utarbetades av läroanstaltens rektor tillsammans med läraren i naturvetenskap och läraren i gymnastik. De skickades tillsammans med en kostnadsberäkning på 450 000 mark till den kejserliga senaten i ett brev daterat den 22 maj 1903. Det tog mycket lång tid innan ritningarna godkändes, vilket var vanligt på denna tid: först den 20 januari 1904 gav överstyrelsen order om att påbörja arbetet. Samtidigt meddelades överstyrelsen att anslaget för arbetet hade höjts till 465 000 mark på grund av de redan då instabila och oroliga arbetsförhållandena. (--) Av denna summa utarbetades ett byggkontrakt den 26 februari 1904. Ledande arkitekt för byggarbetet var extra arkitekt Yrjö Sadenius och förste arkitekt Jac. Ahrenberg utsågs till inspektör för arbetet. Under arkitekt Sadenius proffsiga och energiska ledning framskred arbetet utan större svårigheter efter att grunden stod klar, så att byggnaden var försedd med ett tak redan samma höst”.

- Överstyrelsens berättelser om allmänna byggnader 1904–1907, nybyggnaden för Suomalainen normaalilyseo

Betydande utvidgningsarbete utfördes 1926 och 1953.

År 1979–1980 fanns skolan på adressen Folkskolegatan 3. Då renoverades den skolhistoriskt värdefulla fastigheten grundligt och då skolan flyttade tillbaka till sina tidigare lokaler började undervisningen ske i ämnesklasser.

År 2004–2008 renoverades fastigheten för Normallyceum i Helsingfors åter igen och samtidigt tillfogades till skolans utrymmen byggnaden för det tidigare lärarutbildningsverket på adressen Bangatan 6A. Den gamla delen mellan byggnaderna som byggdes på 50-talet revs och en ny mellandel byggdes istället. I den nya mellanliggande delen finns en ståtlig spiraltrappa mellan andra och tredje våningen, en andra gymnastiksal och två ADB-klasser.

Under tiden för renoveringen ägde en del av undervisningen rum på adressen Bulevarden 18 efter att Öppna universitet flyttat därifrån.

Sedan år 2008 fanns på adressen Bangatan 6A utöver Normallyceum i Helsingfors även Europeiska skolan i Helsingfors, tills skolan fick sin egen lokal på adressen Bulevarden 18 i december 2009. Från hösten 2011 till våren 2022 fanns den franska Jules Verne-skolan i lokalerna på adressen Bangatan 6A.

Hösten 2019 anlände även elever från grundskolans första klass och från och med läsåret 2019-2020 utökades grundskolan och utökas varje år med en ny lägre årskurs för att så småningom bli en samlad skola innehållande årskurs 1-9.

Text: Ville Laustela och normallyceets arkiv.

POIKIEN KOULU JA VÄHÄN TYTTÖJENKIN - NORSSIN HISTORIA 1930-1974Författare Erkki Nordberg 2009

E-bok, förläggare Vanhat Norssit Ry.