Bli studerande i gymnasiet vid Viks övningsskola

Gymnasiet i vår skola är ett litet och traditionellt gymnasium där det ges undervisning av hög kvalitet och där de studerande kan bygga en bra och bred grund för framtida studier. I vår skola, som har fokus på hållbar utveckling, får var och en vara sig själv.

Viks övningsskola är Helsingfors universitets skola, där det finns cirka 250 gymnasister. Gymnasiet betonar en omfattande allmänbildning och användningen av ny teknologi i studierna. Skolan har ett certifikat för hållbar utveckling och miljöcertifikatet Grön Flagg. Under gymnasiet är det möjligt att genomföra universitetsstudier, ett slutprov i muntlig kommunikation och flera gymnasiediplom. Varje år gör vi en musikal som gymnasieproduktion. Skolans gemenskap och atmosfär där de studerande uppskattas stöder gymnasiestudierna. I samma byggnad finns även en grundskola. Som universitetets skola är vår uppgift också att utbilda lärare. I detta sammanhang undersöker, testar och utvecklar vi nya metoder, arbetssätt och läromedel för lärande och undervisning. Våra gruppstorlekar är mindre än genomsnittet.

Skolan är modern och dess utrymmen är välfungerande och trivsamma. Klassutrymmen bildar ämnesvisa celler som skapar flera vistelseutrymmen för studerande i den stora skolbyggnaden. Skolan har ett rikt utbud av tillämpade och fördjupade kurser särskilt i färdighets- och konstämnen som bildkonst, musik, idrott, huslig ekonomi och slöjd. Även språkprogrammet är mångsidigt. Universitetsstudier erbjuds bland annat i biologi, fysik, historia, kemi, geografi, matematik och informationsteknik. I skolan finns aktiv elevkårs- och tutorverksamhet, verksamhet för hållbar utveckling samt olika produktioner inom musik och framställning. Skolan betonar en god och säker lärandemiljö. I klassutrymmena finns modern teknik, bland annat när det gäller läromedel, luftkonditionering och belysning.

Medeltalsgränser

Våren 2021 var den lägsta medeltalsgränsen 9,28, våren 2020 var den 9,25, våren 2019 9,23 och våren 2018 9,58.

Brett språkutbud

A-språk: engelska, franska, svenska, tyska B1: svenska B2: spanska, franska, tyska, ryska B3: spanska, franska, tyska.

Gymnasiediplom

Huslig ekonomi, bildkonst, slöjd, idrott, musik, dans

Samarbete med högskolor

Vår viktigaste samarbetspartner är Helsingfors universitet, där gymnasister kan genomföra vissa kurser redan under gymnasietiden. I samband med detta kan gymnasister även delta i bland annat en laboratoriekurs i genteknik på campus Vik eller i internationella projekt som till exempel har att göra med kärnforskningscentrumet Cern. Med Ekonomi och ungdom TAT genomför vi också internationella kurser i samhällslära.

AVOI­MIEN OVIEN PÄIVÄT

Tästä linkistä näet lukiolaistemme tekemän esittelyvideon.

KOU­LUUN TU­TUS­TU­MI­NEN

Torstaina 9.12.2021 klo 13.30-15.30

Maanantaina 17.1.2022 klo 13.30–15.30, vanhempainilta klo 18.00

Maanantaina 7.2.2022 klo 13.30−15.30

Muista ajoista voi sopia opinto-ohjaajan kanssa.

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan kouluumme, sen rakennukseen ja toimintaan sekä omiin mahdollisuuksiisi opiskella lukiossamme.

yst.

Marja Martikainen

lukion rehtori

Språkexamen DELF

Vår skola är ett officiellt DELF-examenscentrum.

- Det franska utbildningsministeriets officiella internationella examina

- Alla nivåer: A1–B2

- Diplomen gäller tills vidare.

Examina lämpar sig för alla som behöver ett diplom om sina språkkunskaper för sitt yrke eller sina studier. Det är möjligt att genomföra en eller flera examina åt gången i den ordning som examinanden önskar i ett eller flera länder utan tidsbegränsningar. Efter genomförda examina på de högsta nivåerna är det möjligt att fortsätta studierna i Frankrike.

PASCH-skola

Viks övningsskola har en vänskola i Paderborn i Tyskland, Gymnasium Schloss Neuhaus. Vi är också en så kallad Pasch-skola (Schulen – Partner für die Zukunft) och partnerskola med Goethe-institutet. Detta betyder att våra tyskstuderande stöds och motiveras på många olika sätt i språkstudierna. För elever och studerande ordnas det olika tävlingar och projekt med anknytning till studierna i tyska.

Det ordnas också fortbildning för lärare, de har möjlighet att bilda nätverk med Pasch-kollegor runt om i världen och skolan får aktuellt undervisningsmaterial.

Studerande och lärare har även möjlighet att få stipendier för språkkurser i Tyskland som ordnas av Goethe-institutet.

Dessutom stöder Goethe-institutet nätverk av lärare och studerande i vänskolor samt studerandeutbyte med tyska skolor.

Elever och studerande kan delta i Goethe-institutets språkprov på olika nivåer som mäter deras kunskaper i tyska enligt den gemensamma europeiska referensramen för språk.

 

Ansökningsanvisningar

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till utbildningar som inleds i augusti. Du söker med samma ansökningsblankett till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

  • ansökningstid under februari–mars
  • Med en ansökningsblankett kan du söka till högst fem olika utbildningar.
  • Resultaten får du i juni.
  • Läroanstalter ordnar tilläggsansökningar till eventuella lediga studieplatser.

I vårens gemensamma ansökan kan du söka till utbildningar som inleds i augusti. Du söker med samma ansökningsblankett till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

  • ansökningstid under februari–mars
  • Med en ansökningsblankett kan du söka till högst fem olika utbildningar.
  • Resultaten får du i juni.
  • Läroanstalter ordnar tilläggsansökningar till eventuella lediga studieplatser.