Öppettider

Alla universitetets byggnader är stängda på söndagar och helgdagar.

Alla våra byggnader kommer att stängas tidigare än normalt under de följande dagarna:

 

Skärtorsdagen kl. 18.00

Valborgsafton  kl. 16.00

Dagen före Kristi himmelsfärdsdag  kl. 18.00

Dagen efter Kristi himmelsfärdsdag  kl. 16.00

Dagen före midsommarafton  kl. 16.00

Dagen före allhelgonadagen  kl. 18.00

Dagen före självständighetsdagen  kl. 18.00

Dagen före julafton  kl. 15.00

Nyårsafton  kl. 15.00

Dagen före trettondagen  kl. 16.00

Läsåret 2023–2024

Ar­ka­di­a­ga­tan 7, Eco­no­micum, K01902

Mån - Tors 7:45 - 18:00, Fre 7:45 - 16:15

Fa­bi­ans­ga­tan 24, K00301

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Fa­bi­ans­ga­tan 26, Språk­cent­rum, K06701 

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Fa­bi­ans­ga­tan 28, Alek­sand­ria, K02901

Öppettider på Aleksandrias webbsida.

Fa­bi­ans­ga­tan 30, Kaj­sa-hu­set, huvud­biblioteket

Öppettider på bibliotekets webbsida.

Fabians­ga­tan 33, Hu­vud­bygg­na­den, K00101

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Ko­per­ni­kus­vä­gen 1, Helsing­fors ob­ser­va­to­ri­um, K01701

Se observatoriets webbsida.

Nor­ra Järn­vägs­ga­tan 13, Na­tur­hi­sto­ris­ka Mu­se­et, K01901

Se museets webbsida.

Bang­a­tan 6, Nor­mal­ly­se­um i Helsing­fors

Mån - Fre 7:45 - 17:00

Bro­bergs­ter­ras­sen 1, Psychologicum, K01400

Under en renovering

Bro­bergs­ter­ras­sen  3 A, Athe­na, K01407

Mån - Tors 7:45 - 18:00, Fre 7:45 - 16:00

Bro­bergs­ter­ras­sen 5 A, Mi­ner­va, K01410

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Bro­bergs­ter­ras­sen 10, Au­rora, K01301

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Snell­mans­ga­tan 12, Soc&Kom, K00901

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Uni­ons­ga­tan 35, K00903

Mån - Tors 7:45 - 18:00, Fre 7:45 - 16:00

Uni­ons­ga­tan 36, Na­tio­nal­bib­li­o­te­ket, K00401

Se nationalbibliotekets webbsida.

Uni­ons­ga­tan 37, Snellmania, K01002

Mån - Tors 7:45 - 18:00, Fre 7:45 - 16:00

Uni­ons­ga­tan 38, To­pe­lia, K01102

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Uni­ons­ga­tan 40, Forst­hu­set, K01101

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Uni­ons­ga­tan 44, Kaj­sa­ni­e­mi bo­ta­nis­ka träd­gård

Se trädgårdens webbsida.

Berg­ga­tan 3, K03601

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Berg­ga­tan 5, K06702

Ytterdörrar låst

Uni­ver­si­tets­ga­tan 3, Port­ha­nia, K00201

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00, Lör 9:00 - 16:00 (enligt reserveringar)

Universitetsgatan 4, Tankehörnan, K02601

Öppettider

Läsåret 2023–2024:

A.I. Vir­ta­nens plats 1, Che­micum, K60201

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Gustaf Häll­ströms gata 2, Phy­sicum, K60401

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Pehr Kalms gata 5, Ex­ac­tum, K60501

Mån - Tors 7:45 - 20:00, Fre 7:45 - 18:00

Jyrän­kö­vä­gen 2, Gum­täkt bo­ta­nis­ka träd­gård, Lu­omus, K60101

Se trädgårdens webbsida.

Vä­inö Au­ers gata 11, Unis­port Gum­täkt

Se Unisports webbsida.

Läsåret 2023–2024:

Haartmansgatan 1, Mun- och tandcenter, K88616

Mån - Fre 8:00 - 20:00

Haart­mans­ga­tan 3, Haart­man-in­sti­tu­tet, K02001

Mån - Tors 7:45 - 18:00, Fre 7:45 - 16:00

Haart­mans­ga­tan 8, Bi­o­me­dicum Helsing­fors 1

Mån - Fre 7:30 - 20:00

Stock­holms­ga­tan 8 B, (2B/​​2U) Bi­o­me­dicum II, K88610

Mån - Fre 8:00 - 16:00

Läsåret 2023–2024

Ag­nes Sjö­bergs ga­tan 2, EE-bygg­na­den, K51601

Mån - Fre 7:45 - 16:00

För­söks­gårds­vä­gen 5, La­bo­ra­to­ri­o­bygg­na­den, K05145

Mån - Fre 7:45 - 16:00

Försöksgårdsvägen 7, Studentbyggnaden, K05144

Öppettider på Restaurang Tähkä websida

La­du­gårds­bå­gen 5, C-byggnaden, K05153

Mån - Fre 7:45 - 16:00

La­du­gårds­bå­gen 7, Skog­ve­ten­ska­pers hus, K05152

Mån - Fre 7:45 - 18:00 (Ingången via A-huset efter kl 16:00)

La­du­gårds­bå­gen 9, A-byggnaden, K05151

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Viks­bå­gen 1, Bi­o­cent­ret 3, K51401

Mån - Fre 7:45 - 18.00

Viks­bå­gen 5, Bi­o­cent­ret 2, K50601

Mån - Fre 7.45 - 18:00

Viks­bå­gen 9, Bi­o­cent­ret 1, K50701

Mån - Fre 7:45 - 18:00

Viks­bå­gen 11, In­fo­cent­ret Ko­ro­na, K51101

Mån - Tor 7:45 - 20:00 Fre 7:45. - 18:00 Lör 10:00 - 16:00

Campusbiblioteket i Vik: öppettider.
Viks bibliotek (Helmet): öppettider.

Viks­vä­gen 49, Viks djur­sjuk­hus, K51801

Se djursjukhusets webbsida.

Vår­ga­tan 2, Viks öv­nings­sko­la, K51501

Se skolans webbsida.