Studera starkt

Efter önskemål håller vi våren 2024 en fördjupningskurs (3 dagar) för de lärare som deltagit i någon av våra tidigare Studera starkt-kurser. Kursen behandlar de teman som efterfrågats mest; mindset och målsättning, medveten närvaro och assertivitet, samt resiliens. Fortbildningen hålls på distans och är avgiftsfri.

 

Fördjupningskurs

Våren 2024 håller vi en fördjupningskurs för dig som tidigare deltagit i någon av våra Studera starkt-utbildningar. Fördjupningskursen är fördelad över tre tillfällen och du kan delta i ett eller flera tillfällen enligt möjlighet och intresse.

Varje kurstillfälle har ett eget tema.

1)      Mindset och målsättning - som stöd för att klara utmaningar, tisdag 19.3 kl. 14.30-16

2)      Medveten närvaro och assertivitet, onsdag 17.4 kl. 14.30-16

3)      Resiliens – om att komma igen efter motgångar, måndag 13.5 kl. 14.30-16

Vi ber alltså om att du anmäler dig på förhand och du kan anmäla dig till ett, två eller tre tillfällen via anmälningsblanketten (https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/127579/lomake.html). Vänligen anmäl dig senast två veckor före respektive utbildning, d.v.s. 5.3 för mindset och målsättning, 3.4 för utbildningen om medveten närvaro och assertivitet samt 29.4 för sista utbildningen om resiliens. Du deltar i kursen på distans via en länk som skickas ut inför varje tillfälle till alla som har anmält sig.

Fördjupningskursen har möjliggjorts genom understöd av Svenska kulturfonden.

Studera starkt-kurs

Kurs i livsglädje och resurser för gymnasiestuderande som ordnades hösten 2023. Kursen handlade om att bygga upp sina inre resurser, tilltro till sina förmågor, att hantera utmaningar och stress samt ökad livsglädje. Info hittar du under fliken för skolor för mera information.

Fortbildning

Efter önskemål från flera gymnasier ordnade vi en ny lärarfortbildning (sammanlagt 2,5 dagar) hösten 2023 för skolor som var intresserade av att erbjuda kursen till sina studerande. Fortbildningen hölls på distans och var avgiftsfri. Vår preferens var att ett team på 2–3 i personalen (lärare, studiehandledare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolledning) från ett gymnasium skulle delta. På så sätt får alla i ett team kompetens och kan diskutera och stöda varandra och kursen blir inte heller beroende av en enskild person.

Fortbildningen som kunde ordnas tack vare finansiering från Svenska kulturfonden hölls: tisdagen 22.8.2023, onsdagen 23.8.2023, och tisdagen 19.9.