Ny webbaserad specialkurs i demokrati- och människorättsfostran för yrkesfolk inom pedagogik

Under fjärde perioden publiceras i kandidatprogrammet i pedagogik en specialkurs för lärare och yrkesfolk inom pedagogik Demokrati- och människorättsfostran i undervisning och fostran (EDUK012, 5 sp) i Moodle. Webbkursen kräver inga tidigare kunskaper och kan avläggas helt och hållet på nätet.

Kursen behandlar på vilket sätt färdigheter i demokrati- och människorättsfostran rör varje lärares arbete. Kursen går igenom grundbegreppen, den nationella och internationella normbasen, lärarens etik och vilket samband dessa har med lärarens yrkesskicklighet i ljuset av utmaningar och exempel från skolans vardag. Innehållet behandlas så att det stöder självreflektion och helheten ger kunskap, färdighet och motivation att tillämpa målen för demokrati- och människorättsfostran i det fostrande arbetet.

Efter avklarad kurs känner den studerande till bestämmelser och konventioner som har samband med mänskliga rättigheter och demokrati. Den studerande kan identifiera faktorer som kan hindra delaktighet eller leda till utslagning och har fått verktyg för att främja jämlikhet, grundläggande och mänskliga rättigheter samt delaktighet. På kursen lär du dig tillämpa teoretiska kunskaper i demokrati- och människorättsfostran på en kritisk granskning av aktuella samhälleliga fenomen. I sin egen verksamhet lär sig deltagaren att utvärdera sina beslutsprocesser och att känna igen lärarens normbaserade synvinklar (juridiska, etiska, rättigheter, skyldigheter) och kan kritiskt granska sin egen verksamhet. Till ämnesinnehållen hör normkritisk granskning av pedagogens ställning i samhället exempelvis genom att lyfta fram jämlikhets- och jämställdhetsfrågor. Efter kursen kan deltagaren leta fram information och stöd för att utveckla sin egen verksamhet.

Anmäl dig till kursen senast den 4 mars 2019 och delta samtidigt i arbetet med att utveckla demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen inom projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran. Hur vill du utveckla lärarutbildningen?

Kurstid: 11.3.2019−5.5.2019

Anmälningstid: 13.2.2019−4.3.2019

Kontaktperson: Tuija Kasa (tuija.kasa@helsinki.fi / +358(0)2941 20665)

Ytterligare information:

Kursen ingår i de valfria pedagogiska studierna i kandidatprogrammet i pedagogik.

Kursen har samband med projektet Mänskliga rättigheter, demokrati, värderingar och dialog inom fostran som ska utveckla demokrati- och människorättsfostran i lärarutbildningen 2018−2019. Projektet startades i samarbete mellan Unesco-professuren Values, Dialogue and Human Rights in Education, Människorättscentret och justitieministeriet.

Tips: Seminariet Näkökulmia demokratia- ja ihmisoikeuskasvatukseen” (Synvinklar på demokrati- och människorättsfostran) (Vetenskapshörnan den 14 mars 2019 kl. 13–15 på Stage). Evenemanget är öppet för allmänheten. Kom och diskutera nuläget i demokrati- och människorättsfostran inom lärarutbildningen. Du kan dra nytta av den behållning tillställningen ger, men den är inte en obligatorisk del av kursen.