Interventionskursen Studera starkt
Efter önskemål från flera gymnasier ordnar vi en ny lärarfortbildning (sammanlagt 2,5 dagar) hösten 2022 för skolor som är intresserade av att erbjuda kursen till sina studerande. Fortbildningen hålls på distans och är avgiftsfri.
OBS! Anmälan till fortbildningen slutar 31.5.2023.

Studera starkt-kurs

Livsglädje och resurser för gymnasiestuderande som ordnas hösten 2023. Kursen handlar om att bygga upp sina inre resurser, tilltro till sina förmågor, att hantera utmaningar och stress samt ökad livsglädje. Se under fliken för skolor för mera information.

Fortbildning

Efter önskemål från flera gymnasier ordnar vi en ny lärarfortbildning (sammanlagt 2,5 dagar) hösten 2022 för skolor som är intresserade av att erbjuda kursen till sina studerande. Fortbildningen hålls på distans och är avgiftsfri. Vi önskar att ett team på 2–3 i personalen (lärare, studiehandledare, speciallärare, elevvårdspersonal, skolledning) från ett gymnasium deltar. Då alla i ett team har kompetensen kan ni diskutera och stöda varandra och kursen är inte beroende av en enskild person.

Fortbildningen ordnas: tisdag 22.8.2023 kl. 9.15-12.00 onsdag 23.8.2023 kl. 13.15-17.00 tisdag 19.9 kl. 9.15-12.00 Därtill ordnas två handledningsträffar (på distans) under hösten enligt deltagarnas önskemål.

Anmälan: Senast 31.5.2023 på blanketten.

För gymnasier som redan har ett Studera starkt-team planerar vi att under 2024 att ordna en fördjupningsutbildning.

Fortbildningen kan ordnas tack vare finansiering från Svenska kulturfonden.