Visningsservice för urvalsprovsvar och begäran om omprövning

Visningsservice för urvalsprovsvar och begäran om omprövning koordineras av Helsingfors universitet
Visningsservicen för de digitala urvalsproven

Du kan titta på provsvaren och poängsättningen för de digitala urvalsproven via tjänsten Urvalsprovspoängen.  

Tjänsten kan användas såväl på finska som svenska och den öppnas i juli 2024 efter att resultaten i den gemensamma ansökan har publicerats. 

Inloggning till Urvalsprovspoäng-tjänsten

  1. Gå till sidan https://tulokset.korkeakouluun.fi. (Tjänsten öppnas i juli 2024)
  2. Logga in i urvalsprovssystemet med hjälp av stark autentisering via tjänsten Suomi.fi. Det vanligaste sättet att identifiera sig är att logga in med sina nätbankskoder.

Om du inte har möjlighet till stark autentisering via tjänsten Suomi.fi, logga in i Studieinfo och öppna din ansökan. På din ansökan finns det en länk till Urvalsprovspoäng-tjänsten.

Begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligen och av begäran ska framgå

  • vilket beslut begäran om omprövning gäller
  • vilken punkt i beslutet som din begäran om omprövning gäller
  • hurdan omprövning av beslutet du begär
  • på vilka grunder du begär att beslutet ska omprövas
  • dina kontaktuppgifter (namn, adress, e-postadress, telefonnummer).

Alla begäran om omprövning för de ansökningsmål som är med i den gemensamma antagningen i biologi skall skickas till Helsingfors universitet.

Begäran om omprövning ska lämnas in till Helsingfors universitets ansökningsservice senast den 18.7.2024 kl. 15.00. Begäran om omprövning som kommit in efter den angivna tidsfristen behandlas inte.

Närmare information om begäran om omprövning på Helsingfors universitets webbplats.