Gemensam antagning till biologi

Gemensam antagning till biologi

Den gemensamma antagningen till biologi ordnas i samarbete mellan Helsingfors universitet, Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet.

Den sökandes urvalsprov beaktas i alla de ovan nämnda universitetens antagning som hen har sökt till. Den sökande måste meddela på ansökningsblanketten i vilket universitet hen deltar i urvalsprovet. Varje universitet som är med i urvalsprovssamarbetet fastställer själv sina antagningsgrunder. Antagningsgrunderna har publicerats i Studieinfo.

Ansökningsmålen

Helsingfors universitet

  • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
  • Kandidatprogrammet i miljövetenskaper, kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)
  • Kandidatprogrammet i biologi (för sökande med kunskaper i svenska), kandidat i naturvetenskaper och filosofie magister (3 år + 2 år)

Uleåborgs universitet

  • Biologia, Biologian tutkinto-ohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2v)

Jyväskylä universitet

  • Biologian kandidaatti- ja maisteriohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Åbo universitet 

  • Biologia, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)