Urvalsprov
Urvalsprovet i biologi och miljövetenskaper ordnas samtidigt i Helsingfors, Jyväskylä, Åbo och Uleåborg 31.5.2023 kl. 14.00.

yliopistovalinnat.fi-sidan hittar du aktuella anvisningar för hur du deltar i det digitala urvalsprovet.

På universitetens urvalsprovssidor (länkar nedan) hittar du provplatsspecifika anvisningar för urvalsprovet och ankomsten till provet.