Individuella arrangemang vid urvalsprovet

Ansökan om individuella arrangemang ska vara framme senast 3.4.2024 före kl. 15.00.
Instruktioner

Om du på grund av en skada, sjukdom, dyslexi eller andra skäl behöver individuella arrangemang vid urvalsprovet (t.ex. extra tid, extra belysning, tekniska hjälpmedel eller andra individuella arrangemang) ska du fylla i en skriftlig ansökan om individuella arrangemang och lämna in den till universitetet.

Skicka in din ansökan till det universitet där du meddelar att du skriver urvalsprovet. Ansökan om individuella arrangemang med bilagor måste vara framme senast 3.4.2024 kl. 15.00. Se detaljerade instruktioner på universitetets egen hemsida för individuella arrangemang.

Anvisningar enligt universitet: