Hur man visar sina språkkunskaper

Din behörighet att söka till universitet baserar sig på att du visar din högskolebehörighet och dina språkkunskaper. Från och med år 2020 kan språkkunskaper inte visas genom urvalsprov.
Instruktioner

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i finska, om du ansöker till något av följande ansökningsmål:

  • Biologia (suomen kielen taitoisille hakijoille), Helsingin yliopisto
  • Biologia, Jyväskylän yliopisto
  • Biologia, Oulun yliopisto
  • Biologia, Turun yliopisto

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i svenska, om du ansöker till följande ansökningsmål:

  • Biologi (för sökande med kunskaper i svenska), Helsingfors universitet

Du måste visa att du har tillräckliga kunskaper i finska eller svenska, om du ansöker till följande ansökningsmål:

  • Miljövetenskaper, Helsingfors universitet

För att visa dina språkkunskaper skall du bifoga en bilaga som visar att du har tillräckliga språkkunskaper till ansökningsblanketten i Studieinfo. Obs! Du behöver inte bifoga en bilaga om du visar dina språkkunskaper med:

  • en finländsk studentexamen avlagd år 1990 eller senare
  • en finländsk yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen avlagd år 2018 eller senare
  • en högskoleexamen avlagd i Finland år 1995 eller senare.

Om din examen blir klar våren 2024 efter ansökningstidens slut (27.3.2024), måste du i ansökningsskedet senast 3.4.2024 före kl. 15.00 lämna in en officiell förhandsbedömning av ditt examensresultat från läroanstalten. Av förhandsbedömningen måste framgå examensbenämning, när examen beräknas bli färdig och information som visar språkkunskaper.