Suomen kielen taidon osoittaminen - tapa C

Tässä ohjeessa kerrotaan, miten voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon, jos haet eräisiin Helsingin yliopiston hakukohteisiin keväällä 2024.
Ohjeen kohderyhmä

Avoimen väylä

 • Avoimen väylä, maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yhteishaun kandiohjelmat

 • Biologian kandiohjelma (suomen kielen taitoisille hakijoille), luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Eläinlääketieteen kandiohjelma, eläinlääketieteen kandidaatti ja lisensiaatti (3 v + 3 v)
 • Hammaslääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v)
 • Logopedian kandiohjelma, humanististen tieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi), lääketieteen lisensiaatti (6 v)
 • Maantieteen kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma (opetus Helsingissä suomeksi), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Oikeusnotaarin koulutusohjelma, opetus Vaasassa suomeksi ja ruotsiksi (suomen kielen taitoisille hakijoille), oikeusnotaari ja oikeustieteen maisteri (3 v + 2 v)
 • Psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja psykologian/filosofian maisteri (3 v + 2,5/2 v)
 • Sosiaalityö, sosiaalitieteiden kandiohjelma, valtiotieteiden kandidaatti ja maisteri (3 v + 2 v)
 • Soveltavan psykologian kandiohjelma, psykologian kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)
 • Ympäristötieteiden kandiohjelma, luonnontieteiden kandidaatti ja filosofian maisteri (3 v + 2 v)

Yhteishaun maisteriohjelmat

 • Maisterihaku, psykologian maisteriohjelma, psykologian maisteri (2,5 v)

Siirtohaku

 • Siirtohaku, hammaslääketieteen koulutusohjelma, hammaslääketieteen lisensiaatti (5,5 v) (jos haet suomenkieliselle opintolinjalle)
 • Siirtohaku, lääketieteen koulutusohjelma, lääketieteen lisensiaatti (6 v) (jos haet suomenkieliselle opintolinjalle)
Kie­li­tai­don osoit­ta­van liit­teen toi­mit­ta­mi­nen

Tällä sivulla on kerrottu tietoa kunkin kielitaidon osoittavan liitteen vaatimuksista. Hakiessasi koulutusohjelmaan hakujärjestelmä pyytää sinua tarvittaessa täydentämään hakemustasi liitteillä. Liitteiden toimitustavoissa ja vaatimuksissa on eroja ja ne tulee toimittaa hakukohtaiseen määräaikaan mennessä. Myöhässä saapuneita liitteitä ei huomioida. Katso hakukohtaiset liiteohjeet vieressä olevasta linkistä.

Kielitaidon osoittamisen tavat

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomalaisella ylioppilastutkinnolla, jos:

 • tutkinto on suoritettu suomeksi, TAI
 • äidinkielen koe (suomen kielessä) on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • äidinkielen kokeen korvaava suomi toisena kielenä -koe* on suoritettu vähintään arvosanalla approbatur, TAI
 • pitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe (A-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla eximia cum laude approbatur, TAI
 • keskipitkän oppimäärän mukainen suomen kielen koe (B-kieli) on suoritettu vähintään arvosanalla laudatur.

* Huomaa, että suomi toisena kielenä (S2) -kokeen kirjoittavien äidinkieli on jokin muu kuin suomi, ruotsi tai saame. Suomi toisena kielenä -koe ei ole sama asia kuin toisen kotimaisen kielen koe (A1-, A2- tai B-kieli).

Sinun ei tarvitse toimittaa kopiota tutkintotodistuksestasi, jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon vuonna 1990 tai myöhemmin, tai jos suoritat sen keväällä 2024. Yliopisto saa tiedon suoritetuista ylioppilastutkinnoista ja arvosanoista ylioppilastutkintolautakunnan rekisteristä. Niissä poikkeustapauksissa, joissa tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet suorittanut ylioppilastutkinnon ennen vuotta 1990, sinun tulee toimittaa kopio ylioppilastutkintotodistuksesta tai erikseen suoritetusta äidinkielen kokeesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

HUOM! Jos haet yhteishaun kandiohjelman hakukohteeseen ja todennat kielitaitosi hakukeväänä valmistuvalla suomalaisella ylioppilastutkinnolla, todistusvalinnassa tutkintosi tulee näkyä valmiina ylioppilastutkintorekisterissä viimeistään 14.5.2024. Katso tarkempia ohjeita liitteiden toimittamisen sivulta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon International Baccalaureate (IB) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi A-, A1- tai A2-kielenä hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 2), TAI
 • suomi B-kielenä vähintään arvosanalla 5.

Toimita virallisesti oikeaksi todistettu kopio tutkintotodistuksestasi (Diploma). Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2024, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta (Candidate Predicted Grades). Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Pyydä International Baccalaureate -organisaatiota toimittamaan arvosanasi sähköisesti suoraan Helsingin yliopistolle. Tilaa opintosuoritusote (Transcript of Grades) IB-organisaatiolta ja pyydä toimittamaan se Helsingin yliopiston hakijapalveluihin. Jollet poikkeuksellisesti voi valtuuttaa IB-organisaatiota toimittamaan arvosanatietojasi Helsingin yliopistolle, tulee sinun toimittaa kopio todistuksestasi itse.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon European Baccalaureate (EB) -tutkinnolla seuraavilla arvosanoilla:

 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 4, kun koe on suoritettu ennen vuotta 2021, TAI
 • suomi L1- tai L2-kielenä vähintään arvosanalla 5, kun koe on suoritettu vuonna 2021 tai sen jälkeen, TAI 
 • suomi ONL-kielenä vähintään arvosanalla 8.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos tutkintosi valmistuu kesällä 2024, sinun tulee toimittaa kopio oppilaitoksen myöntämästä virallisesta ennakkoarviosta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Reifeprüfung- tai Deutches Internationales Abitur (DIA) -tutkinnolla, jos olet suorittanut

 • suomi äidinkielenä -kirjallinen koe hyväksytyllä arvosanalla (vähintään 4), TAI
 • suomi toisena kielenä CEFR-tasolla B2 vähintään arvosanalla 8.

Toimita kopio tutkinnon nelisivuisesta saksankielisestä tutkintotodistuksesta Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife sekä suomenkielisestä vastaavuustodistuksesta. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon ammatillisella perustutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Jos olet suorittanut tutkinnon 2017 tai sen jälkeen, sinun ei tarvitse toimittaa todistuskopiota, koska yliopisto saa tiedot suoraan Opintopolun kautta sähköisestä suoritusrekisteristä.  Niissä poikkeustapauksissa, joissa aikaisempia opintojasi koskevia tietoja ei saada suoritusrekisteristä, sinuun otetaan yhteyttä ja pyydetään täydentämään hakemustasi.

Jos olet valmistunut ennen vuotta 2017, toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon perusopetuslain (628/1998) tai lukiolain (629/1998) mukaisista tai vastaavista opinnoista saadulla päättötodistuksella, jossa on hyväksytty arvosana äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen suomen kieli ja kirjallisuus tai suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärästä. 

Voit myös osoittaa riittävän suomen kielen taidon suomen kielellä suoritetusta perusopetuksesta tai lukio-opetuksesta saadulla päättötodistuksella. Tässä tapauksessa äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kuin suomen kielestä.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon myös Kulkuri-etäkoulussa hyväksytysti suoritetuilla perusopetuksen oppimäärää vastaavilla opinnoilla suomen kielestä.

Toimita kopio päättötodistuksestasi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon muulla korkeakoulukelpoisuuden antavalla tutkinnolla, jos tutkinnon suorituskieli on suomi. Äidinkielen oppimäärä voi olla muusta kielestä.

Toimita kopio tutkintotodistuksestasi. Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon korkeakouluopinnoilla, jos olet tehnyt:

 • suomalaisessa korkeakoulussa hyväksytyn kypsyysnäytteen suomeksi
 • suomalaisessa korkeakoulusta tutkintoon sisältyvän kielikokeen suomen kielessä tai kieliopinnot, jotka osoittavat suomen kielen (toisena kotimaisena kielenä) suullista ja kirjallista taitoa, vähintään arvosanalla hyvä, TAI
 • suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa vähintään alemman korkeakoulututkinnon kirjallisen lopputyön suomeksi
 • suomalaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa suomen kielen oppiaineessa (tai vastaavassa) vähintään 60 op/35 ov:n opintokokonaisuuden.

Sinun on toimitettava kopiot tutkintotodistuksestasi ja opintosuoritusotteestasi, sekä viralliset käännökset elleivät alkuperäiset asiakirjat ole suomen-, ruotsin- tai englanninkielisiä.

Jos todistat samalla tutkintotodistuksella sekä kielitaitosi että korkeakoulukelpoisuutesi, riittää, että toimitat todistuksesta yhden kopion.

Hakemuksen liitteeksi toimitettuja asiakirjoja ei palauteta hakijoille, joten ethän lähetä alkuperäistä tutkintotodistusta hakemuksesi liitteeksi.

Huomioithan, että Helsingin yliopiston kielipalvelut eivät enää järjestä suomen kielen kielitestejä.

Jos olet aiemmin suorittanut Helsingin yliopiston kielikeskuksen kielitestin, jonka osa-alueet ovat luetun ymmärtäminen, kielioppi ja sanasto sekä kirjoittaminen ja suullinen taito, voit osoittaa sillä riittävän suomen kielen taidon, jos olet suorittanut testin keskiarvona taitotaso 4 (B2) käytettäessä asteikkoa 1–6. Todistusta kielitestin suorittamisesta ei tarvitse lähettää; Helsingin yliopisto tarkistaa tulokset suoraan kielipalveluista.

Voit myös osoittaa suomen kielen taitosi vastaavalla kielitestillä, joka on järjestetty toisen suomalaisen yliopiston kielipalveluissa/kielikeskuksessa ja jossa kielitaidon arvioidaan olevan vähintään tasolla B2. Toimita kopio kielitestistäsi.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla (YKI), jos sinulla on vähintään taitotaso 4 kaikista osa-alueista (tekstin ymmärtäminen, kirjoittaminen, puheen ymmärtäminen ja puhuminen).

Vaihtoehtoisesti voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Yleisellä kielitutkinnolla, jos sinulla on ylimmän tason (tasot 5 ja 6) tutkinnosta vähintään kolme osakoetta suoritettuna hyväksytysti.

Eri tutkintokertoja voi yhdistellä.

Voit myös osoittaa kielitaitosi yhdistelemällä osa-alueita Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta seuraavasti:

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä, TAI
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Toimita kopio tutkintotodistuksesta.

Voit osoittaa riittävän suomen kielen taidon Valtionhallinnon kielitutkinnolla, jos sinulla on taitotaso hyvä suullisen taidon ja kirjallisen taidon tutkinnoissa.

Voit myös osoittaa kielitaitosi yhdistelmällä Yleisestä kielitutkinnosta ja Valtionhallinnon kielitutkinnosta seuraavasti:

 • Yleisen kielitutkinnon tekstin ymmärtämisen ja kirjoittamisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon suullinen osa suoritettu arvosanalla hyvä, TAI
 • Yleisen kielitutkinnon puheen ymmärtämisen ja puhumisen osakokeet suoritettu taitotasolla 4 ja Valtionhallinnon kielitutkinnon kirjallinen osa suoritettu arvosanalla hyvä.

Toimita kopio tutkintotodistuksesta.