Unitube: "Strider avtal om sexköp mot god sed"?

Forum för civil- och handelsrätts öppningstillfälle och "Strider avtal om sexköp mot god sed?

"

Nedan har du möjlighet att titta Forum för civil- och handelsrätts första seminarium "Strider avtal om sexköp mot god sed?" som hölls under öppningstillfället i maj 2018 i Helsingfors.

Rättsfallen presenteras och kommenteras av :

Professorerna Lena Sisula-Tulokas, Helsingfors Universitet och Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Helsingfors och Oslo Universitet.


Vicehäradshövding, tidigare MEP Astrid Thors inleder till debatt med rubriken: Synen på prostitution i Norden och Europa idag - skydd eller skenhelighet?