Behöver vi en nordisk civillag?

Välkommen till Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitets seminarium “Behöver vi en nordisk civillag

?”

Torsdag 15 november kl. 17.00–20.00
Helsingfors universitets Konsistoriesal, Fabiansgatan 33, 00014 Helsingfors

Anmäl dig här eller per e-post forumcivilhandel@gmail.com senast 8 november. Seminariets deltagarantal är begränsat.

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi

Behöver vi en nordisk civillag?

Behöver vi en gemensam nordisk civillag? Borde ett nordiskt civilrättsligt lagstiftningssamarbete återupptas? Är ett civilrättsligt lagstiftningssamarbete och nordisk civillag realistiskt och politiskt genomförbart i dagens läge? Hur ska framtidens nordiska samarbete på civilrättens område säkras?

Dessa frågor kommer bland annat att diskuteras av juridiskt sakkunniga och politiskt verksamma experter under seminariet “Behöver vi en nordisk civillag”, arrangerat av det nystartade Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors Universitet.

Tack vare civilrättsliga ansträngningar har nordiska medborgare och samfund under snart hundra år bl.a. kunnat starta aktiebolag, ingå avtal, handla, driva in skulder, erhålla skadestånd, skydda sina immateriella rättigheter, ingå äktenskap och skilja sig på likartade nordiska villkor. Den som har flyttat eller verkat över gränsen har kunnat göra det i trygg vetskap om att eventuella framtida problem kan lösas på grundval av samma nordiska rättsliga principer och en likriktad praxis. Men har vi kommit att ta harmoniseringen och samarbetet mellan de nordiska länderna på civilrättens område för givet?

Ända sedan de nordiska länderna blev EU-medlemmar det nordiska harmoniseringsarbetet utmanats i växande grad genom att fokus allt mer flyttats från de nordiska huvudstäderna till Bryssel och Strasbourg. När den allt mer föråldrade nordiska lagstiftningen uppdateras dels under EU-rättens krav, dels bortom dem, urholkas långsiktigt den nordiska civilrättsliga integrationen. Är det dags för de nordiska länderna att åter ta ett samlat grepp runt civilrättslagstiftningen?

Expertpanelen består av:

Vicehäradshövding Anna-Maja Henriksson, Riksdagsledamot, medlem av Grundlagsutskottet och Finlands delegation i Nordiska rådet, tidigare justitieminister

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors Universitet

Professor Christina Ramberg, Stockholms Universitet

Professor Peter Stadius, Helsingfors Universitet

Seminariet inleds av Axel Jonsson, ledamot vid Ålands lagting och medlem i Ålands delegation vid Nordiska Rådet, som presenterar förslaget om en nordisk civillag och ett utökat nordisk samarbete vid civilrättslig lagstiftning. Därefter kommenterar expertpanelen förslaget.

Forum för civil- och handelsrätt bjuder deltagarna på förfriskningar i samarbete med Svenska kulturfonden.

***

Avsändare:

Professor Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

ellen.eftestol-wilhelmsson@helsinki.fi

Kontaktperson:

Forskningsbiträde Alexandra Pensar

alexandra.pensar@helsinki.fi