Yliheljo presenterade sin forskning om EU:s utsläppshandelssystem

Doktorand Emilie Yliheljo presenterade i januari den första delen av sin doktorsavhandling om EU:s utsläppshandelssystem.

Emilie Yliheljo skriver en doktorsavhandling om regleringen av marknaden i EU:s utsläppshandelssystem vid Helsingfors Universitets juridiska fakultet. Systemet är ett marknadsbaserat klimaträttsligt styrmedel av väldigt aktuell karaktär och också en av unionens främsta metoder för att bromsa klimatförändringen. 

I januari presenterade Yliheljo den första delen av sin doktorsavhandling under det svenskspråkiga doktorandseminariet vid Helsingfors Universitets juridiska fakultet. Delen behandlade utsläppsrätterna i i EU:s utsläppshandel  och hur ägarnas rättsliga ställning konstrueras i skärningspunkten mellan klimaträtt, privaträtt och finansmarknadsrätt. Som opponent fungerade kansler och rektor emeritus Thomas Wilhelmsson.

Presentationen togs emot väl och gav åhörarna en djup inblick i ett mycket aktuellt juridiskt ämne. Nästa presentation i det svenskspråkiga doktorandseminariet äger rum 2.4 kl.16-18 i P417 (Porthanias fjärde våning). Då presenterar Mia Eklund sin avhandling med särskild fokus på arbetets fjärde och sista artikel som gäller lokalisering av arbetstagare