Svenskans betydelse för nordisk rätt

Välkommen till Forum för civil- och handelsrätt vid Helsingfors universitets paneldebatt ”Svenskans betydelse för nordisk rätt” 10

.12.2019

Tisdag 10 december 2019 kl. 16.00–18.00 (-19)
Svenska social- och kommunalhögskolans festsal, Snellmansgatan 12

Deltagarantalet är begränsat och deltagande förutsätter anmälan* via denna e-blankett: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/101162/lomake.html
Anmälan är bindande. Anmälan förlängd - anmäl dig senast 6.12.!

*Gäller inte sådana studerande vid Juridiska fakulteten vid HU i Helsingfors som deltar i evenemanget i samband med avläggande av kurs ON-111 Grunderna för det juridiska tänkandet och det vetenskapliga skrivandet.

Svenskans betydelse för nordisk rätt

Målsättningen med Forum för civil- och handelsrätt är att säkra svenskan som rättsspråk i Finland jämte att säkra Finlands plats i den nordiska rättskulturen. Dessa målsättningar hänger ihop: Utan stöd av det övrigt nordiska finns det små förutsättningar för ett levande svenskt rättsspråk, och utan ett levande svenskt rättsspråk i Finland finns det små förutsättningar för Finlands plats i den nordiska rättskulturen.

Evenemanget börjar med korta öppningspresentationer av panelisterina kring ämnet svenska språkets betydelse för nordisk rätt. Tillfället fortsätter med en paneldiskussion, under vilken studerande får ställa frågor till panelisterna.

Expertpanelen består av:

Dekanus, professor Pia Letto-Vanamo, Juridiska fakulteten
Rektor, professor Johan Bärlund, Soc&Kom
Domare, jur. magister Nina Immonen, Helsingfors tingsrätt
Advokat, jur. magister Mats Welin, Hästö & Co

Debatten leds av prof. Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

Efter debatten bjuder Forum för civil- och handelsrätt på glögg och tilltugg i foajén i samarbete med Svenska kulturfonden.

Välkomna!