Svenskans betydelse för den nordiska rätten debatterades

Ivriga panelister diskuterade svenskans betydelse för den nordiska rätten samtidigt som studerande kom med intressanta och kluriga frågor.

Den 10.12.2019 debatterades ett alltid lika aktuellt ämne med tanke på syftet med Forumet för civil- och handelsrätt, nämligen svenskans betydelse för den nordiska rätten. Målsättningen med Forum för civil- och handelsrätt är att säkra svenskan som rättsspråk i Finland jämte att säkra Finlands plats i den nordiska rättskulturen. Dessa målsättningar hänger ihop: Utan stöd av det övrigt nordiska finns det små förutsättningar för ett levande svenskt rättsspråk, och utan ett levande svenskt rättsspråk i Finland finns det små förutsättningar för Finlands plats i den nordiska rättskulturen.

Evenemanget inleddes med korta öppningspresentationer av panelisterina kring ämnet svenska språkets betydelse för nordisk rätt. Tillfället fortsatte med en paneldiskussion, under vilken studerandena som deltog i evenemanget fick ställa frågor till panelisterna. Hela 75 personer hade dykt upp i Soc&Kom:s feststal för att ta del av debatten. 

Expertpanelen bestod av:

Dekanus, professor Pia Letto-Vanamo, Juridiska fakulteten
Rektor, professor Johan Bärlund, Soc&Kom
Domare, jur. magister Nina Immonen, Helsingfors tingsrätt
Advokat, jur. magister Mats Welin, Hästö & Co

Debatten leddes av prof. Ellen Eftestöl-Wilhelmsson

Panelisterna var föga överraskande väldigt pratglada och delade i ivrig andra med sig av sina personliga erfarenheter och synpunkter på ämnet. Alla betonade fördelen med att kunna svenska som jurist i Finland. Dekanus Pia Letto-Vanamo lyfte fram att finländska juridikstuderande i dagens läge inte är tvungna att plugga lika mycket nordisk rätt som under hennes egen studietid under 1970-talet. 

Studerandena som deltog i evenemanget bestod till största delen av deltagare i kursen ON-111, grunderna för det juridiska tänkandet och det vetenskapliga skrivandet. Även ett stort antal finskspråkiga juridikstuderanden detog i evenemanget i egenskap av så kallade tvex-studeranden. Tvex-studeranden är personer som strävar efter att avlägga en tvåspråkig rättsnotarie-examen, dvs. på så vis att man avlägger kurser på både finska och svenska, relativt jämnt fördelat. Att delta i evenemang ordnade av forumet för civil-och handelsrätt har varit en del av avläggandet av den ovan nämnda kursen. Studenterna ställde väldigt många goda frågor för panelisterna. Bland annat undrade man huruvida man överlag borde läsa mer norska och danska som finländsk juridikstuderande, då de nordiska ländernas rättssystem är så liknande.