Specialistpsykologutbildning

Specialistpsykologutbildning (70 sp) är en specialiseringsutbildning som genomförs på universitetsnivå efter magisterexamen.

Vid Helsingfors universitet genomförs specialistutbildningen i neuropsykologi och specialistiutbildningen i klinisk mentalhälsopsykologi. Specialistpsykologutbildningen ordnas i samarbete med universitetsnätverket Psykonet (på finska).

Utbildningen är treårig och genomförs vid sidan om arbetet.

Specialistpsykologutbildningen är en avgiftsbelagd specialiseringsutbildning (SrF 2009/1082 2 §). Priset på en utbildning på 70 poäng är 8 400 euro.

 

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi

Specialistpsykologutbildningen inom neuropsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som vill arbeta med klinisk neuropsykologi inom specialistsjukvården, primärvården eller den privata sektorn.

Utbildningen ger färdigheter för arbete med barn, ungdomar och vuxna vid enheter som erbjuder tjänster inom neurologi, neuropsykiatri eller andra neuropsykologiska tjänster.

Det viktigaste arbetsfältet inom klinisk neuropsykologi omfattar undersökning och rehabilitering av psykologiska konsekvenser av sjukdomar och skador i det centrala nervsystemet samt av utvecklingsstörningar och inlärningssvårigheter, och därutöver ledning och rådgivning för nätverk. Målet med utbildningen är att du kan arbeta med krävande expertuppgifter inom neuropsykologi i din arbetsgemenskap och på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och i samhället. Utbildningen ger dig förutsättningar att tillämpa och även att analysera, utvärdera och utveckla yrkesmässig praxis inom klinisk neuropsykologi utifrån vetenskapliga belägg.

Specialistpsykologutbildningen inom klinisk mentalhälsopsykologi

Specialistpsykologutbildningen inom klinisk mentalhälsopsykologi riktar sig till dig som har en magisterexamen i psykologi eller motsvarande examen (legitimering i Finland av Valvira) och som arbetar med klinisk mentalhälsopsykologi till exempel inom specialsjukvården eller primärvården.

Du arbetar inom psykiatrin eller mentalvården, till exempel med förebyggande vård, bedömning, konsultation, utbildning eller interventioner. Du vill också utvecklas till specialist inom klinisk mentalhälsopsykologi.

Målet med utbildningen är att du kan arbeta med krävande expertuppgifter inom klinisk mentalhälsopsykologi i din arbetsgemenskap samt på olika nivåer inom hälso- och sjukvården och i samhället. Utbildningen ger dig förutsättningar att utveckla, analysera, bedöma och tillämpa yrkesmässig praxis inom klinisk mentalhälsopsykologi utifrån vetenskapliga belägg.