Kaija-Leena Kolho: Tarminflammationer ökar snabbt i västvärlden

Nästan en procent av finländarna lider av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Kaija-Leena Kolho och hennes kollegor försöker spåra personer som riskerar att insjukna.

Vad handlar din forskning om?

Jag forskar i kronisk inflammatorisk tarmsjukdom, IBD (inflammatory bowel disease), som av okänd anledning mycket snabbt blivit vanligare i västvärlden. Idag lider nästan en procent av befolkningen i Finland av en kronisk inflammatorisk tarmsjukdom. Vi försöker klarlägga riskfaktorer för sjukdomen, och för närvarande är vi intresserade av matsmältningskanalens mikrobiom under barndomen och särskilt av tarmens bakterieflora.

Vilka effekter har din forskning?

Vi försöker hitta sätt att identifiera personer med en hög risk för sjukdomen för att kunna undersöka om sjukdomsförloppet för IBD skulle kunna hämmas eller bromsas. Vårt mål är också att beskriva hur tarmens mikrobiom utvecklas under barndomen och särskilt att ta reda på långtidskonsekvenserna av antibiotika. Dessutom funderar vi på hur man kan se till att mikrobiomet i tarmen återställs efter behandlingen.

Vad inspirerar dig mest inom ditt område just nu?

För tillfället är jag entusiastisk över nya samarbetsprojekt och gläder mig över att vår undersökning Helmi, där vi tittar på utvecklingen av mikrobiomet under barndomen och vad som påverkar den (www.helmitutkimus.com), har blivit väl mottagen bland familjerna. Familjerna är mycket engagerade i undersökningen, och vi håller precis på att analysera de första resultaten.

Kaija-Leena Kolho är professor i pediatrik vid Medicinska fakulteten.

Bekanta dig också med de andra nya professorerna.