Fler nybörjarplatser till utbildningsprogrammet i medicin vid Helsingfors universitet

Medicinska fakultetens fakultetsråd vid Helsingfors universitet beslutade vid sitt möte 20.6.2024 att öka antalet nybörjarplatser med 15 inom utbildningsprogrammet i medicin (medicine licentiat).

Ökningen innebär att det totala antalet nybörjarplatser är 160. Antalet nybörjarplatser ökar för den utbildning som inleds höstterminen 2024. 

Universiteten och Undervisnings- och kulturministeriet har kommit överens om att öka antalet nybörjarplatser inom utbildningen i medicin 2024 och ministeriet har beviljat tilläggsfinansiering för ökningen.

Antal platser per antagningskö:

Helsingin yliopisto, lääketieteen koulutusohjelma (opetus suomeksi):

Antal nybörjarplatser på den finskspråkiga studielinjen: 119 

Det totala antal nybörjarplatser är 119, varav 78 är reserverade för förstagångssökande. 

Helsingfors universitet, utbildningsprogrammet i medicin (undervisning på svenska):

Antal nybörjarplatser på den svenskspråkiga studielinjen:  41

Det totala antal nybörjarplatser är 41, varav 27 är reserverade för förstagångssökande. 

Inga åtgärder krävs av de sökande på grund av ökningen. Det ökade antalet nybörjarplatser syns i studentantagningens resultat senast 4.7.2024, när alla resultat av den gemensamma ansökan till högskolor publiceras.

Mer information: 
Dekanus Johanna Arola

Tfn 050 5511853, e-post: johanna.t.arola@helsinki.fi

Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet

Meddelande från Undervisnings- och kulturministeriet 20.6.2024