Kumpula Business Labs

Nordens största naturvetenskapliga campus kan erbjuda en mångsidig och riklig forskningsutrustning och kunnig personal. Att placera företaget eller FoU-enheten i universitetets lokaler har visat sig vara fördelaktigt för samarbetet mellan företaget och universitetet. För uppstartsföretag innebär Kumpula Business Labs ett mindre kapitalintensivt alternativ när företaget inleder sin verksamhet.

Kumpula Business Labs är mycket mer än bara lokaler. Vi erbjuder företag:

  • laboratorie- och kontorslokaler att hyra vid avdelningen för kemi, plus mötesplatser och extra utrymmen mot timdebitering
  • forskningsutrustning att hyra och mättjänster mot timdebitering enligt överenskommelse
  • verkstadstjänster mot timdebitering enligt överenskommelse
  • tillgång till campusbiblioteket
  • expertkonsultation
  • forskningssamarbete- Tekes, EU eller projekt med direktfinansiering
  • rekryteringstjänster: studenter, magistrar, doktorer flexibelt.

För ytterligare information, kontakta professor Mikko Ritala, kontaktperson vid Kumpula Business Labs.

”Ett nära och långsiktigt samarbete under samma tak har skapat utmärkta förutsättningar för utvecklingen av ny ALD-kemi. Det ger en bra grund för nya innovationer för halvledarindustrin i en allt tuffare konkurrenssituation.”

ASM Microchemistry Oy

Verkställande direktör Marko Tuominen

ASM Microchemistry har samarbetat med avdelningen för kemi i fråga om lokaler och tjänster sedan 2004